NEWCHIP&COMPONENT

eCompass เซนเซอร์ความแม่นยำสูงสำหรับการนำร่องแบบ Dead Reckoning

 

ปัจจุบันผู้คนจำนวนมากหันมาใช้แอพพลิเคชัน Fitness-tracking บนสมาร์ทโฟน, สมาร์ทวอทช์, และใช้อุปกรณ์สวมใส่รูปแบบต่างๆ เพื่อติดตามกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมากขึ้น เรื่อยๆ การใช้งานในลักษณะดังกล่าวต้องการการเก็บข้อมูลของตำแหน่งที่อยู่ที่มีความ แม่นยำ เพื่อเป็นข้อมูลหนึ่งสำหรับในการประเมินผล จึงเป็นที่มาของ eCompass เซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นโดย STMicroelectronics

 

     เซนเซอร์ที่ว่านี้สามารถใช้เป็นส่วนที่รับช่วงต่อในการคำนวณตำแหน่งที่ อยู่ เมื่อสัญญาณจากดาวเทียมในระบบ GPS เกิดขาดหายไปในบางช่วงบางตอน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเคลื่อนผ่านเข้าไปในอาคาร หรือวิ่งผ่านเข้าไปในชายคาที่ค่อนข้างทึบ เป็นต้น ด้วยหลักการที่เรียกว่า Dead Reckoning หรือ DR ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันในยุคก่อนจะมีดาวเทียมเหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ โดยการใช้ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ นำมาใช้คำนวณหาตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลจาก eCompass จึงสามารถช่วยแก้ไขความผิดพลาดของทิศที่มุ่งหน้า (heading error) ลงไปอยู่ที่ต่ำกว่า 4 องศา แทนที่จะผิดพลาดที่ระดับ 10 องศา เหมือนอย่างอุปกรณ์ทั่วไปที่เดิมมีใช้งานกัน

 

          LSM303AGR เป็นเซนเซอร์แบบ eCompass ในตัวถังแบบ 12-lead LGA (มีขนาด 2 x 2 x 1 มิลลิเมตร) ที่พัฒนาขึ้นด้วยการนำเซนเซอร์ 3-axis MEMS accelerometer และ 3-axis Anisotropic Magneto-Resistive (AMR) sensor มาผนึกรวมเข้าด้วยกัน โดยเซนเซอร์แบบ AMR จะให้การตอบสนองที่ว่องไว มีสัญญาณรบกวนน้อยกว่า Hall sensor ที่เดิมใช้กัน และมีเสถียรต่ออุณหภูมิ (temperature stability) ที่ดีกว่าเซนเซอร์แบบ Magneto-Resistive (GMR) หรือ Tunnel Magneto-Resistive (TMR) ที่เดิมใช้กันอีกด้วย

 

คุณผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ eCompass เพิ่มเติม สามารถดูเพิ่มได้จากเว็บไซต์ http://www.st.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด