แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

BS&W Water Cut Measurement Analytical Technology

 

     เครื่องมือวัดปริมาณน้ำที่ปนอยู่ในน้ำมันขณะกำลังไหลอยู่ในท่อ สามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้ได้กับงาน Automatic Well Testing (AWT, Lease Automatic Custody Transfer (LACT), Basic Sediment and Water (BS&W), Separation Vessels, Pipeline Slug Detection, Truck Unloading, Pump Protection, Dielectric Analysis, Dielectric และ Machinery Lube Oil Monitoring เป็นต้น

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร. 02-642-8762-4 แฟ็กซ์. 02-248-3006
E-mail: sales1@kanitengineering.com เว็บไซต์: www.kanitengineering.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด