แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

LCR Pro1 มิเตอร์ขนาดปากคีบที่ขีดความสามารถระดับเครื่องใหญ่

 

          LCR Pro1 จาก LCR Research ผู้ผลิต LCR ชนิดปากคีบชั้นนำ ได้พัฒนาให้เทียบเท่าเครื่องรุ่นใหญ่ ให้ความสะดวกในการใช้งานแก่ผู้ทำงานในโรงงานประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องวัดอุปกรณ์ smd ขนาดเล็ก เพราะปลายปากคีบที่เล็ก และสามารถวัดค่าขณะคีบไปพร้อมกัน

 

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2514-1000; 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001; 0-2514-0003
เว็บไซต์: http://www.measuretronix.com, E-Mail: info@measuretronix.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด