BUSINESS CYCLE

ฟอร์ติเน็ต เปิดตัว “ซิเคียวริตีแฟบลิคใหม่” ปกป้องคุ้มภัยให้ IoT/คลาวด์

          ฟอร์ติเน็ต เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Security Fabric (แฟบลิค) ออกแบบมาเพื่อให้องค์กรมีเกราะป้องกันภัยคุกคามที่มากับ IoT และคลาวด์ ที่จะเข้ามาในเครือข่ายภายในองค์กร และกลับออกไปที่คลาวด์อีก รวมถึงเปิดตัวไฟร์วอลล์ระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส ซีรีส์ FortiGate 6000E and 2000E ที่ใช้คอนเท้นท์โปรเซสเซอร์เน็กซ์เจเนอเรชั่นรุ่น FortiASIC CP9 content processor

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด