BUSINESS CYCLE

เด็กกรุงเทพคริสเตียนคว้ารางวัลชนะเลิศ โครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final

          ปทุมธานี/ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพมหานคร กับ โครงงาน “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและชนิดของใบไม้แห้งที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างหวอดของปลากัด” คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016 – Thailand final ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด