BUSINESS CYCLE

PEA ENCOM จับมือ “จีโนลกรุ๊ป” ขยายตลาด ENCOM LED

          เมื่อ เร็ว ๆ นี้ นายพัลลภ ภิญโญวิวัฒน์ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทในเครือแห่งแรกของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ มร.เจ๊า จิง หยี่ ประธาน บริษัท จีโนล กรุ๊ป ซีที อิเล็คทริคฟิเคชั่น จำกัด ร่วมกันลงนามในสัญญาเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายหลอด LED ยี่ห้อ ENCOM LED ภายหลังจากที่จีโนลกรุ๊ปได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตหลอดไฟ ENCOM LED เพื่อจัดจำหน่ายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด