BUSINESS CYCLE

เชฟรอน จับมือ อพวช. สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนสู่ 10 อาชีพสะเต็มในงาน “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์”

          ในวันนี้คำตอบของเยาวชนรุ่นใหม่จะมีความหลากหลายและความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ด้วยโอกาสในการทำความรู้จักกับอาชีพอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ในรูปแบบของนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟในโครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” เพื่อสร้างความสนใจในสาขาอาชีพสะเต็มแก่เยาวชนไทย

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด