แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

สวิตช์การไหล (Flow Switch) SG-SERIES

 

     เป็นอุปกรณ์ที่คอยตรวจสอบการไหลของน้ำ ที่ผ่านปั๊มว่ามีน้ำไหลหรือไม่ หากไม่มีน้ำไหลจะทำการหยุดการทำงานของปั๊มน้ำ เพื่อป้องกันปั๊มน้ำไหม้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
โทร. 0-2299-3333 แฟกซ์. 0-2616-8061-5
เว็บไซต์ www.sangchaimeter.com E-mail: sales@sangchaimeter.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด