EDITOR's DESK

ความคิดสร้างสรรค์กับนักอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

          สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการขอกล่าวถึงเครื่องพิพ์ 3 มิติกันนะครับ ทั้งนี้ปัจจุบันเราคงเห็นว่าเครื่องพิมพ์ 3 มิติจะเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งสำหรับนักพัฒนาชิ้นงาน นักทดลอง และที่สำคัญสำหรับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีความคิกสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ ไม่จำแจ แต่สามารถเอื้อให้ผลงานเกิดประโยชน์มากที่สุด และรวมถึงนักอิเล็กทรอนิกส์อย่างเราๆ ก็ต้องหันมาให้ความสำคัญกันมากขึ้นเช่นกันนะครับ

           

          เครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้น เราคงต้องยอมรับว่าเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในด้านของการสร้างงานต้นแบบต่างๆ ที่อยู่ในความคิดของเรา เพื่อให้เราสามารถจับต้องได้ในลักษณะต่างๆ ตามความสามารถที่เครื่องจะพิมพ์และเราจินตนาการออกมา ทั้งนี้ในหลากหลายอาชีพก็สามารถใช้งานได้หลายด้านทั้ง งานเรื่องของวิจัย การออกแบบโครงสร้าง ทางการแพทย์ งานทางด้านสถาปัตย์ เครื่องกล รวมทั้งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ช่วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จะช่วยจำลองชิ้นงานให้เป็นเสมือนจริง หรือแม้แต่สร้างเป็นชิ้นงานสำหรับใช้งานทันที แต่เสียค่าใช้จ่ายม่สูงมากนักสำหรับงานต้นแบบ หรือช่วยให้เราปรับใช้ให้เหมาะสม แก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็วขึ้นครับ    

 

          อย่างที่กล่าวตัวเครื่องพิมพ์ 3 มิติ กับนักอิเล็กทรอนิกส์เราคงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวก ในการออกแบบองค์ประกอบภายนอกที่จะใช้ร่วมกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่ชิ้นส่วนต่างๆ ของโครงงานทั้งหมด ซึ่งถ้ากล่าวแล้วเครื่องพิมพ์ 3 มิติ  โดยรวมทั้งหมดก็มีองค์ความรู้ในหลายๆ ด้านที่นักอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถเรียนรู้ในหลายๆ ส่วน ทั้งในส่วนของบอร์ดความคุมการทำงาน การขับสเตปปิ้งมอเตอร์ การควบคุมความร้อนให้กับหัวฉีดเส้นพลาสติก กลไกลในเรื่องของโครงสร้างเครื่องพิมพ์ต่างๆ ที่จะต้องสอดผสานระหว่างกันทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมด และส่วนหนึ่งหลังจากที่เราเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดของเครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้น ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของเรา ว่าจะออกแบบวงจรอะไร และลักษณะของผลิตภัณฑ์จะสวยและมีไอเดียร์มากน้อยอย่างไรเพื่อนำไปใช้งานกันนะครับ  

           

          ในส่วนของทางกองบรรณาธิการนั้นเห็นว่าในเรื่องของเครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้น ในปัจจุบันเราเริ่มมั่นใจตอบสนองต่อผู้ที่จะนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งเดิมจากที่เราเคยเห็นในลักษณะของการประกอบและสร้างขึ้นมาใช้กันเองแบบง่ายๆ  ทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพที่เหมาะสม การเลือกบริษัทผู้ผลิตที่สามารถเชื่อใจในการนำมาใช้งานได้ในระยะยาวและจำนวนมาก เพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นกับกับองค์กรผู้ต้องการใช้เชิงพาณิชย์ที่สมบูรณ์

 

 

ณัฐพนธ์ จงฤกษ์มงคล

semi@se-ed.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด