แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

MAC-215 ตัวนับจำนวน 5 หลักมี Target

 

          MAC-215 คือตัวนับจำนวนแสดงผลด้วยตัวเลข LED สีแดง (ใช้ภายในอาคารเท่านั้น) ความสูง 2.3 นิ้ว จำนวน 3 บรรทัด บรรทัดละ 5 หลัก แสดงค่าจำนวนนับได้ถึง 99,999 หน่วย แสดงค่า Target (เป้าหมาย) ค่า Actual (จำนวนที่นับได้) และค่า Diff (ความแตกต่าง คือ Actual - Target) ซึ่งแสดงค่าบวกได้ 5 หลัก และค่าติดลบได้ 4 หลัก สามารถนับได้เร็วถึง 10 ชิ้น / วินาที ต่อกับเครื่อง PC เพื่อการอ่านค่าจำนวนหรือการตั้งค่าต่าง ๆ ได้ ผ่านทาง RS232 หรือ RS485 Network (Option)

 

สนใจสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ศิลารีเสิร์ช จำกัด
โทร. 02-712-2850
เว็บไซต์ http://www.silaresearch.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด