BUSINESS CYCLE

กลุ่มภิรัชบุรี นำนวัตกรรมด้านวิศวกรรมสร้างความยิ่งใหญ่ในโครงการส่วนขยายไบเทค

          กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นการพิชิตความท้าทายด้านวิศวกรรมในโครงการส่วนขยายศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สถานที่จัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการและการประชุมชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด