Products Showcase

503HTA Hybrid Tube Amp เมื่อ Raspberry Pi พบกับเฮดโฟนแอมป์เสียงนุ่มๆ

 

          Hybrid Tube Amp เป็นโครงการของ Pi2Design ที่เปิดระดมทุนผ่านทาง Kickstarter เพื่อใช้ในการพัฒนาบอร์ดเสริมหรือ HAT (Hardware Attached on Top) ซึ่งมีชื่อเรียกว่า 503HTA Hybrid Tube Amp เมื่อเห็นจากชื่อแล้วหลายๆคนคงเดาได้ทันทีว่ามัน คือ เฮดโฟนแอมป์หลอดเสียงนุ่มๆ จากยุคคุณปู่นั่นเอง

 

          สเปคของ 503HTA ประกอบด้วย PCM5102A ซึ่งเป็น DAC แบบ 24-bit 192KHz ซึ่งจะรับสัญญาณเสียงมาจากพอร์ต I2S ของ Raspberry Pi เอาต์พุตที่ได้ออกมาจะถูกส่งไปขยายยังหลอดสุญญากาศ รุ่น 12AU7 (ECC82) หรือ 6922/6DJ8 (ECC88) โดยมี IRL510 FET และ LM317A ทำงานเป็นแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงให้กับเฮดโฟน ในขณะที่ส่วนของหลอดสุญญากาศจะทำหน้าที่เป็นภาคขับ (driver) โดยผู้ใช้งานสามารถใช้จัมพ์เปอร์เพื่อเลือกเอาต์พุตอิมพิแดนซ์  (output impedance) เป็นค่า 1.5, 32 และ 100 โอห์ม และสามารถปรับอัตราขยาย (gain) สัญญาณได้จากสวิตช์ที่ติดตั้งมาบนบอร์ดที่ว่านี้ได้ด้วย

 

          สำหรับส่วนซอฟต์แวร์ ผู้ผลิตคือ Pi2Design ได้เตรียมซอฟต์แวร์รุ่นปรับปรุงของ Volumio (https://volumio.org) และ OSMC (https://osmc.tv) และมีแผนที่จะขยายการรองรับไปถึง Rune Audio (http://www.runeaudio.com) ในอนาคต รวมทั้งได้เตรียมซอฟต์แวร์ส่วนเสริม (patch) สำหรับ Linux Kernel เพื่อให้ท้ายที่สุด ซอฟต์แวร์เล่นเพลงอื่นๆ จะสามารถทำงานร่วมกับ 503HTA ได้เช่นกัน

 

          โครงการนี้มีกำหนดปิดรับการระดมทุนในวัน 6 มิถุนายน แต่ว่าสามารถระดมทุนได้มากเกินคาด และระดมทุนได้สำเร็จก่อนกำหนดเวลาเสียอีก นี่ก็แสดงว่าคงมีคนรักการฟังเพลงจำนวนมากกำลังนับวันรอที่จะได้ฟังเสียงนุ่มของเจ้า 503HTA ที่ว่านี้อยู่ สำหรับคุณผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้เพิ่มเติมก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://www.pi2design.com

http://www.pi2design.com