BUSINESS CYCLE

ฟอร์ดลงทุนในพิโวทอล เร่งพัฒนาคลาวด์เบสซอฟต์แวร์เพื่อผลักดันแผนการสัญจรอัจฉริยะ

          ฟอร์ดลงทุน 182.2 ล้านเหรียญสหรัฐ กับพิโวทอล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคลาวด์เบส ซอฟต์แวร์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองซานฟรานซิสโก เพื่อยกระดับความสามารถในการใช้งานซอฟต์แวร์ และการส่งมอบนวัตกรรมให้แก่ลูกค้าฟอร์ดได้สามารถใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้น การลงทุนในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายธุรกิจของฟอร์ด ให้เป็นบริษัทที่ครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริการด้านการสัญจร

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด