BUSINESS CYCLE

แอลจี ประกาศเปิดตัว 2 ธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์ภายนอกองค์กร

          เมื่อเร็วๆ นี้ แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) เดินหน้าสานต่อกลยุทธ์ “นวัตกรรมที่เปิดกว้าง หรือ open innovation” มุ่งสร้างสร้างนวัตกรรมหลากหลาย ด้วยการแตกธุรกิจสตาร์ทอัพ 2 บริษัท ได้แก่ อะแคนวาส (Acanvas) และ อินฟิท แอนด์ คอมพานี อิงค์ (Infit & Company Inc.) ที่นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีของแอลจีมาใช้ ทั้งสองบริษัทดำเนินการบริหารโดยอดีตพนักงานแอลจี ซึ่งพวกเขาต้องรับผิดชอบในการระดมทุนและด้านกลยุทธ์

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด