COVER STORY

e-f@ctory โซลูชั่นจากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เพื่อตอบโจทย์การลด TCO และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เตรียมความพร้อมสำหรับ Industry 4.0

MITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD.

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ กำลังผลักดันและขับเคลื่อนให้เข้าสู่  Industry 4.0 และ e-f@ctory กำลังตอบโจทย์ที่จะเกิดขึ้นกับโซลูชั่นจาก มิตซูบิชิ อีเล็คทริค

 

          มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ผู้นำทางด้านระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Factory Automation) เสนอระบบ e-f@ctory ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการลดต้นทุนการผลิตตั้งแต่การพัฒนาถึงการบำรุงรักษาในกระบวนการผลิต โดยหัวใจหลักคือการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตและโรงงานให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมที่สุด

 

 

          ด้วยผลิตภัณฑ์ออโตเมชั่นที่หลากหลายจากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค อาทิเช่น PLC (Programmable Logic Controller), HMIs (Human-Machine Interface) อินเวอร์เตอร์ ระบบเซอร์โว และ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตามเพื่อความสำเร็จในการเพิ่มผลการผลิต กระแสในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตได้นำคอนเซ็ป FA Integrated Solution ที่สามารถระบและแก้ปัญหาที่สำคัญๆใน Shop Floor เพื่อตอบสนองกับกระแสนิยมดังกล่าวนี้ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้พัฒนาระบบภายใต้แนวคิด e-f@ctory ที่ได้นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารระหว่าง shop floor กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

          นอกจากนี้เพื่อให้เห็นความเด่นชัดของกระบวนการผลิต e-f@ctory ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เหมาะสมโดยช่วยในการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตด้วยอุปกรณ์ที่มีสมรรถภาพสูง ลดระยะเวลาในการคอมมิชชั่นนิ่ง และค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติการและบำรุงรักษา และสนับสนุนการพัฒนาการใช้พลังงานด้วยฟีเจอร์ Visible energy Management

 

          ขั้นตอนการสร้างระบบ e-f@ctory ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในโรงงานขนาดใหญ่อย่างเหมาะสมนั้น คือการรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่างๆของการผลิตเข้าด้วยกันโดยการรวบรวมข้อมูลจาก Shop Floor อาทิเช่นสมรรถภาพการผลิตการทำงานและข้อมูลเรียลไทม์ที่ได้จากอุปกรณ์ในการผลิตโดยตรงที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลขององค์กร กล่าวคือ แพลทฟอร์ม e-f@ctory คือจุดแข็งในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ตารางการทำงานและผลผลิตโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำคัญตั้งแต่ระดับ Shop Floor ไปจนถึงระดับบริหาร

 

 

MES Interface อุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการเชื่อมต่อระว่างการผลิต และ
MES (Manufacturing Execution System) ให้ง่ายยิ่งขึ้นและค่าใช้จ่ายไม่สูง

 

          MES Interface กุญแจสำคัญของ e-f@ctory

 

          ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นและเป็นข้อมูลชนิดเรียลไทม์จากอุปกรณ์โดยตรง

 

          และสามารถเชื่อมต่อกระบวนการผลิตกับฐานข้อมูลบริษัทด้วยระบบ Config ที่ไม่ซับซ้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการลดใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเพิ่มเติม และทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย

 

 

          ในส่วนของฟีเจอร์ที่สำคัญและเป็นประโยชน์มีอยูหลักๆด้วยกัน 4 ประการได้แก่

 

  1. สร้าง SQL ได้แบบอัตโนมัติด้วยการตั้งค่าที่ง่ายดายไม่ต้องอาศัยการเขียนโปรแกรม
  2. ลดปริมานการส่งข้อมูล
  3. รับขั้นตอนการผลิตจาก MES และตัวรับส่งข้อมูลเวลา
  4. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือโดยการทำงานของฟังก์ชั่นบัฟเฟอร์เมื่อเกิดปัญหาหรือขัดข้องในการสื่อสาร

 

ฟังก์ชั่นที่หลากหลายของ FA-IT Information interface
ทำให้แน่ใจว่ากระบวนกรส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์การผลิตและระบบฐานข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น

 

          ความหลากหลายของฟังก์ชั่นที่มันสมัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีการเก็บค่าบัฟเฟอร์ลงใน CF Card เมื่อการเชื่อมต่อหรือเซิรฟเวอร์เกิดข้อผิดพลาด บันทึกข้อผิดพลาดในการสื่อสารเพื่อติดตามเหตุการณ์ที่ผิดพลาดและนำผลบันทึกไว้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

 

 

          เชื่อมต่อข้อมูลโดยใช้การตั้งค่าโปรแกรมที่ง่าย

 

          ช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมสำหรับกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาระดับสูงในการเรียกดูข้อมูล (SQL)

 

          MES Template Package ได้นำเสนอรูปแบบเทมเพลตสำหรับฟังก์ชั่นพื้นฐานทั้งหมดของระบบ MES ทำให้ง่ายต่อการจัดการการผลิต ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และการจัดเตรียมรายงานประเภท Gantt charts นอกจากนี้ยังรองรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปยังระบบฐานข้อมูลขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

 

iQ Platform อนาคตแห่งอุตสาหกรรมออโตเมชั่น
โดยรวมตัวและเพิ่มประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรมทางการผลิต
โดยให้ผลให้ลด TCO (Total Cost of Ownership) ได้

 

          iQ Platform controller และ HMI (Human Interface)  

 

          รองรับการสื่อสารส่งผ่านข้อมูลด้วยระหว่าง CPU รุ่น  MELSEC Q Series ที่อยู่บนเบสเดียวกัน และสามารถประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การประมวลผลของระบบ Motion ยังคงมีความเร็วสูง และสามารถใช้ร่วมในไลน์การผลิตที่มี CNC และ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมอีกด้วย iQ Platform นั้นยังสนับสนุนการทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบด้วยซอฟต์แวร์วิศวกรรม (Engineering Software) ซึ่งใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อให้การออกแบบระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนอีกด้วย ในส่วนของการสื่อสาร (Communication) บน iQ Platform นั้นเป็นระบบ Ethernet ซึ่งมีความเร็วสูงเช่นเดียวกัน

 

 

 

          การเชื่อมต่อแบบไร้ขอบเขตตั้งแต่ระดับอุปกรณ์ถึงข้อมูลระดับสูง

 

 

 

          CC-Link IE field คือเครือข่ายที่ครอบคลุมบูรณาการเข้าด้วยกัน ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรูปแปปไม่ว่าจะเป็น Star หรือ Ring ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในการผลิตที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการสื่อสารระหว่าง Safety PLC

 

 

          CC-Link IE Control คือ เครือข่ายหน่วยควบคุม (Controller) ที่มีความน่าเชื่อถือระดับสูงที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุมที่มีฟังก์ชั่นแตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกัน โดยมีความจุในการส่งข้อมูลถึง 128K คำซึ่งมั่นใจได้ว่าเพียงพอสำหรับระบบควบคุมของสูตรต่างๆและการตรวจสอบย้อนกลับ

 

 

          ระบบเครือข่ายแบบเปิดที่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จากกลุ่มพันธมิตรที่มีมากกว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่อุปกรณ์ประเภทไร้สายจนถึงอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัย

 

 

          e-F@ctory โซลูชั่นเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่จะช่วยปรับปรุงระบการผลิตให้มีผลผลิตที่มากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีการควบคุมและเครือข่ายระดับแนวหน้าที่จะช่วยให้สามารมองเห็นข้อมูลจากการผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณสูง รวมทั้งข้อมูลของเครื่องจักรและการเชื่อมโยงอุปกรณ์การผลิตและระบบดำเนินการผลิตระดับสูง (Manufacturing Execution System) เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ข้อมูลการผลิตอยู่รวมในแผนการผลิต เพื่อนำไปใช้และตรวจสอบย้อนหลังอย่างมีคุณภาพ

 

          eco-Factory ช่วยให้ Visible Management ของการใช้พลังงานผ่านการแนะนำของอุปกรณ์และเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม

 

 

ในเดือน มิถุนายนนี้ พบกับระบบการผลิตจำลองภายใต้คอนเซ็ปต์ e-F@ctory จากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัดในงาน Manufacturing Expo 2016 ตั้งแต่วันที่ 22-25 มิถุนายน 2559 ณ ไบเทค บางนา ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในบูธเพื่อลุ้นรับรางวัลท่องเที่ยวญี่ปุ่นฟรี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อMITSUBISHI ELECTRIC FACTORY AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD.

12th Floor, SV-City Building, Office Tower 1, 896/19 and 20 Rama 3 Road,Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand.
Phone: +66(2) 682-6522-31 Fax: +66(2) 682-6020
www.mitsubishifa.co.th

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด