BUSINESS CYCLE

เอปสันร่วมโชว์นวัตกรรมเพื่อการศึกษาร่วมงาน Education ICT Forum 2016

          เอปสันร่วมขนทัพนวัตกรรมเพื่อการศึกษาไปจัดแสดงในงาน Education ICT Forum 2016 ที่กระทรวงไอซีที จับมือร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ภายใต้แนวคิด Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education ซึ่งภายในงานเหล่าบุคลากรวงการการศึกษาได้เปิดประสบการณ์กับ 5 โซลูชั่นของเอปสัน ได้แก่ Interactive Projector Solution ที่อาจารย์สามารถสร้างสื่อการเรียนแบบอินเตอร์แอ็คทีฟด้วยโปรแกรมของเอปสัน และโปรแกรม Smart Notebook ที่มาพร้อมกับเอปสันโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด