BUSINESS CYCLE

วีซ่าจับมือไทยสมาร์ทคาร์ด ตอบรับนโยบายอีเพย์เม้นท์รัฐ เปิดรับบัตรวีซ่าที่ เซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศเริ่มไตรมาสสี่นี้

          นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ (ซ้าย) ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย มร.วิพิน คาลร์รา (ขวา) ผู้อำนวยการ Merchant Sales and Solutions วีซ่าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ร่วมลงนามข้อตกลงกับ นายเฉลิมชัย ฉัตรชัยกนันท์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานธุรกิจและปฏิบัติการ บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด ประกาศความร่วมมือกันครั้งแรกในการเปิดให้บริการรับบัตรวีซ่าในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด