แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

ซอฟต์แวร์ Fluke Connect

 

          Fluke Connect คือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการการบำรุงรักษาล่วงหน้า ทำให้การจัดการข้อมูลและการจัดการทรัพยากรต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือวัด, ซอฟต์แวร์ และโมบายดีไวซ์ ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการทำงานร่วมกันระหว่างสมาร์ทโฟนและเครื่องมือวัดหลายชนิดร่วมกัน

 

สนใจติดต่อ :บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด
โทร. 02-884-9210 แฟกซ์. 02-884-9214
E-mail: info@es.co.th เว็บไซต์: www.es.co.th

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด