แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่

PK-2061 วงจรนับลง 2 หลักแบบอินฟาเรด

 

          วงจรนับลง 2 หลัก แบบใช้อินฟาเรด จะออกมาในลักษณะกึ่งวงจรสวิตช์เซนเซอร์ วงจรแบ่งเป็น 2 ส่วน วงจรภาคส่งจะเป็นตัวสร้างสัญญาณความถี่ ภาครับจะรับสัญญาณ Infrared  ซึ่งส่งมาจากภาคส่ง เมื่อวัตถุผ่านสัญญาณ Infrared ตัวรับ Infrared จะสร้างสัญญาณ Plus ส่งมาที่วงจร Counter เพื่อทำการนับลงทีละ 1 โดยสามารถนับได้ตั้งแต่  99-00

 

สนใจสามารถทดสอบสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
ทรศัพท์ 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 หมายเลข)
เว็บไซต์ www.myNPE.com, E-mail : mynpe@mynpe.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด