EDITOR's DESK

ก้าวสู่การพัฒนาเทคโนโลยี สำหรับประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

          เริ่มจะผ่านเดือนแห่งความร้อนของอากาศสำหรับสองเดือนที่ผ่านมา และเป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงมากในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมานะครับ และบางครั้งก็นึกหวนคิดไปว่าปีหน้าและต่อๆ ไปจะเป็นอย่างไร  เราใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปหรือไม่นั้นเองครับ     

           

          พลังงานไฟฟ้าก็เป็นหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องใช้กันมากขึ้นตามจำนวนประชากร และต้องใช้ทรัพยากร ธรรมชาติในรูปแบบอื่นๆ เพื่อมาสังเคราะห์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเช่นกัน  อย่างเช่น ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ น้ำ และลมเป็นต้น ซึ่งผลจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบางส่วน ก็จะทำให้เกิดกระทบต่ออุณหภูมิโลกของเราโดยตรงอย่างที่เราทราบกัน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาทางด้านแนวคิดที่เราๆ สร้างขึ้นทั้งทางธุรกิจและการตลาด ทำให้เราต้องเร่งสร้าง พัฒนาและเร่งผลิต เพื่อเป้าหมายของตัวเลขที่เป็นบวกเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี แต่เราอาจจะลืมหันกลับมามองว่าสิ่งต่างๆ ที่เราทำนั้นจะต้องใช้ทรัพยากรที่มีบนโลกเรามากขึ้น และผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้น ทำให้ธรรมชาติตอบสนองกลับมาและเป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ ของการเกิดภาวะขาดสมดุลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้   

 

          แนวความคิดถัดไปเราคงต้องเพิ่มวิถีแห่งการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันนะครับ ทั้งในเรื่องของงานวิจัย การออกแบบ การบริหารจัดการพลังงาน การเลือกใช้อุปกรณ์ การใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการบรูณาการองค์ความรู้ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหลายๆ ด้านเข้าด้วยกันอย่างอินเตอร์เน็ต การสื่อสาร นาโนเทคโนโลยีและที่สำคัญเรื่องของการใช้แสงซินโครตรอนที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น ทั้งนี้เราคงไม่สามารถปฏิเสธการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้ แต่เราก็พยายามยืดระยะเวลาของการใช้ให้นานที่สุด และหวังให้ธรรมชาติสามารถฟื้นคืนกลับมาเองได้ทันต่อการนำไปใช้ และอนาคตเราก็สามารถอยู่รวมกับธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยไปด้วยกันอย่างเป็นมิตรไม่ตักตวงผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปครับ 

 

          สำหรับฉบับนี้เรามีเนื้อหาแนวอิเล็กทรอนิกส์กำลัง กับโครงงาน INDUCTION HEATING 24 VDC 500 W และเครื่องเสียงกับ เพาเวอร์แอมป์ RX-150 ในส่วนของบทความนั้น จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้งาน Boost Regulator กับวงจรขนาดเล็ก, MulteFire, การวิเคราะห์สถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสมรภูมิ High Tech Hardware ตอนที่ 6 มาให้ผู้อ่านได้ติดตามกันต่อนะครับ.

 

 

ณัฐพนธ์ จงฤกษ์มงคล

semi@se-ed.com

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด