News Print

เวสเทิร์น ดิจิตอลส่งมอบอาคารเรียนเพิ่ม พร้อมมอบทุนฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาไทย

 

          ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มูลนิธิเวสเทิร์น ดิจิตอล ร่วมกับบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย คุณธรรมนูญ สงสะนะ ประธานมูลนิธิเวสเทิร์นดิจิตอล-ประเทศไทย และทีมงานบริษัทฯ ได้ร่วมในพิธีส่งมอบอาคารมูลนิธิเวสเทิร์นดิจิตอลอันดับที่ 13 ให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายสัญชัย ขจรเวหาศน์ ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี) ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนบ้านโป่งไผ่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

          ทั้งนี้ มูลนิธิเวสเทิร์นดิจิตอลและบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) ได้สานต่อโครงการส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในชนบทมาเป็นเวลาหลายปีอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร หรือปรับปรุงอาคารเรียน รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาและอปุกรณ์กีฬา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมและดำเนินตามเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของมูลนิธิฯ ในการส่งเสริมการศึกษาของประเทศไทยและมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด