News Print

แอ็คทีฟมีเดีย ไทยแลนด์” บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

 

          เนื่องด้วยกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43 เพื่อนำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริษัท แอ็คทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดยคุณวาริท อ้นวงษ์ ในฐานะประธานผู้บริหาร บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท ทั้งนี้สภากาชาดไทยจะนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนในโครงการและกิจการต่างๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการศูนย์มะเร็งเต้านม กิจการอาสายุวกาชาดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศูนย์รับบริจาคอวัยวะต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ และโครงการมอบชีวิตใหม่แด่เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต เป็นต้น

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด