From Editor

ยกระดับบริการไอทีให้มีบรรทัดฐานที่ดีและได้ผลจริงกับงาน

          จบลงแล้วด้วยความสำเร็จเกินความคาดหมายสำหรับงานสัมมนา "สร้างบรรทัดฐานในงานบริการไอทีด้วยมาตรฐาน ITIL : สู่ความสำเร็จในการนำไปใช้งานจริง” ซึ่งจัดโดย นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์ ในนามของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายท่านมีโจทย์ที่ยังไม่จบ นั่นเป็นเพราะความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะต้องนำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากวิทยากร ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน ประธานกรรมการและอาจารย์ประจำ บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ได้ให้เกียรติถ่ายทอดวิทยายุทธอย่างหมดเปลือกตลอด 1 วันเต็มไปเป็นแนวทางเพื่อการสานต่องานบริการไอทีภายในองค์กรของตนให้เป็นผลในเชิงปฏิบัติอย่างแท้จริง การสัมมนาครั้งนี้ทำให้มองเห็นคำตอบกระจ่างชัดด้วยการเจาะลึกเข้าไปเติมเต็มวิธีการประยุกต์ใช้งาน ITIL ซึ่งหากงานบริการต่างๆ ด้านไอทีสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจในทุกแผนกทุกส่วนงานขององค์กรได้รวดเร็วและมีคุณภาพมากเท่าใด ย่อมส่งผลถึงโอกาสที่จะกำชัยชนะเหนือคู่แข่งขันมากเท่านั้น ถือเป็นการยกระดับบริการไอทีให้มีบรรทัดฐานที่ดี สร้างปรากฎการณ์ใหม่ในการหยั่งรากของมาตรฐาน ITIL ให้เกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย

           

          การจัดงานในครั้งนี้สอดคล้องกับปณิธานที่ว่า “เรามุ่งมั่นจะทำให้คนไทยเก่งขึ้น” ซึ่งซีเอ็ดยึดถือมาโดยตลอด ตราบใดที่เทคโนโลยีไม่หยุดนิ่ง ซีเอ็ดจะยืนหยัดในการที่จะนำสิ่งที่สร้างคุณูปการในแวดวงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านอื่นๆ มาเผยแพร่ให้แก่ทุกสายงานอาชีพเพื่อบูรณาการความรู้ความสามารถของคนไทยให้รอบรู้ มีความพร้อมก้าวสู่การแข่งขันทั้งในเออีซีและเวทีโลกอย่างสมภาคภูมิ

           

          ท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร ดร.วิรินทร์ เมฆประดิษฐสิน ที่ได้ให้เกียรติถ่ายทอดวิทยายุทธอย่างหมดเปลือก

 

ณิญาพัณณ์ ฤทธิพีระศักดิ์

niyaphan@se-ed.com

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด