Showcase

ASUS Smart Connect เทคโนโลยีที่ให้คุณเชื่อมต่อ WiFi ด้วยความเร็วสูงสุดเสมอ!

 

          ปัจจุบันการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านไวไฟภายในองค์กรและที่พักอาศัยมีความสำคัญมากขึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก เพราะการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้น อันเนื่องมาจากความสะดวกสบายของผู้ใช้งานที่มากขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยี WiFi ได้มีการพัฒนาให้มีความเร็วสูงขึ้นและอุปกรณ์เราเตอร์ สามารถกระจายสัญญาณไวไฟได้ 2–3 ย่านความถี่ในเวลาเดียวกัน ซึ่งแต่ละย่านความถี่มีความเร็วและระยะทางไม่เท่ากัน ASUS จึงนำเทคโนโลยี Smart Connect มาใช้ในอุปกรณ์ ASUS Router เพื่อให้เครื่องลูกข่ายสามารถเชื่อมต่อไวไฟด้วยความเร็วสูงสุดเสมอ

               

          เทคโนโลยี Smart Connect จะทำการตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่อของลูกข่ายแต่ละเครื่อง แล้วทำการกำหนดย่านความถี่ที่เหมาะสมแก่อุปกรณ์ลูกข่ายแต่ละเครื่องเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้ด้วยความเร็วสูงสุดเสมอ เช่น อุปกรณ์มือถือที่รองรับ Wireless AC Dual-Band จะเชื่อมต่อกับเราเตอร์ด้วยย่านความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์เมื่ออุปกรณ์อยู่ใกล้กับเราเตอร์เพื่อให้ได้ความเร็วการเชื่อมต่อสูงสุด แต่เมื่ออุปกรณ์อยู่ไกลจากเราเตอร์จนทำให้การเชื่อมต่อในย่านความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์ไม่ดีพอ เราเตอร์จะทำการสั่งให้อุปกรณ์มือถือนั้นเชื่อมต่อกับย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์แทน

 

          ASUS Router ที่รองรับเทคโนโลยี Smart Connect มีดังนี้

  • RT-AC5300 [Tri-Band Smart Connect]
  • RT-AC88U [Dual-Band Smart Connect]
  • RT-AC3200 [Tri-Band Smart Connect]

 

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อASUS Call Center
0-2401-1717

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด