News Print

เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Professional Business English Report & Email Writing for Success”

 

          บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดยหัวข้อในการอบรมคือ หลักสูตร “Professional Business English Report & Email Writing for Success” เป็นหลักสูตรการเขียนและการตอบ E-mail ณ ตึกสรชัย ชั้นที่ 24 บริษัท เน็ตมาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่เวลา 09:00 – 17:00 น.

           

          โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท Business Management (BMC) มาเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ พร้อมเผยเทคนิคในการเขียนและตอบ E-mail ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงข้อควรระวังในการเขียน E-mail พร้อมมีการทำ work shop กันในคลาส จึงมั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรบในครั้งนี้ สามารถนำไปปรับใช้ในการเขียนและตอบ E-mail ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด