Visit Factory

OKI หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องพรินเตอร์สำนักงาน

4406

โอกิมีนโยบายด้านการตลาดที่ใช้ระบบสากล ด้วยองค์ประกอบด้านการผลิต และเครือข่าย การจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมตลาดหลักทั้งในอเมริกาเหนือ เอเซีย และยุโรปโดยได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานด้านการตลาดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของโอกิสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น และใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก โดยโอกิมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทย 20% และทั่วโลก 14%