เนื้อหาวันที่ : 2006-03-06 10:24:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 6786 views

โรงงานผลิตเหล็กรีดร้อนชนิดแผ่นที่มีความกว้างที่สุดในอาเซียน

อุตสาหกรรมเหล็กในบ้านเรากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หรืออุตสาหกรรมการก่อสร้าง

 

 

 

อุตสาหกรรมเหล็กในบ้านเรากำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์หรืออุตสาหกรรมการก่อสร้าง ที่ต้องการปริมาณเหล็กเพื่อใช้ในงานต่าง ๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย  ๆ ในปัจจุบันประเทศไทยต้องมีการนำเข้าเหล็กมากกว่า 13 ล้านตัน เหตุผลที่ประเทศไทยต้องมีการนำเข้าเหล็กกล้าจำนวนมาก ก็เพราะเพื่อรองรับความต้องการการใช้เหล็กภายในประเทศ และประเทศไทยที่มีการนำเข้าเหล็กสูงเป็นอับดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของนักลงทุนในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่มีการดำเนินนโยบายโครงการใหญ่ ๆ มีการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระดับบนและระดับล่างไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อุตสาหกรรมต่าง ๆ เริ่มฝื้นตัว จึงส่งผลทำให้อุตสาหกรรมเหล็กต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการความต้องการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 

คอลัมน์ Plant Tour ฉบับนี้ จะนำพาท่านผู้อ่านไปสัมผัสกับโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ที่ประกาศตัวเป็นผู้ผลิตเหล็กเกรดพิเศษรายเดียวในประเทศไทยที่มีความกว้างและความหนามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยสามารถสร้างความแตกต่างในสายงานอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กรีดร้อน และคงจะไม่ใช่ใครอื่นใกล้ถ้าหากเอ่ยชื่อ บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันในนาม บริษัท เล้าเป้งง้วน จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเหล็กพื้นฐานด้วยความเชี่ยวชาญยาวนานมากว่า 30 ปี ซึ่งสินค้าเป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพจากลูกค้า โดยเป็นบริษัทที่ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กอย่างครบวงจร และเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรายแรกในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมเหล็กรายใหญ่ของประเทศอีกด้วย

 

ในการเดินทางเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กรีดร้อนในโรงงานที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการของบริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้  ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ของบริษัทอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ ปรีดาวิภาต ประธานกรรมการ ได้มาอธิบายให้ทราบถึงความเป็นมาของบริษัทและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่จะรุกก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และหลังจากนั้นก็ได้พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม โดยมีคุณสุเนตร วุฒิศักดิ์ กรรมการ คุณพงษ์ศักดิ์ เครือสุนทรวานิช ผู้อำนวยการสายโรงงาน และดร.ฐิติกร ทรัพย์บุญรอด กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและตอบคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอน และกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน พร้อมทั้งพาไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบในแต่ละส่วนบริการอีกด้วย

 
ความเป็นมาของแอล พี เอ็น เพลทมิล

ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับความเป็นมาของบริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) กันก่อน ในปี พ.ศ.2533 ดร.พิพัฒน์ ปรีดาวิภาต และคุณบรรเจิด ปรีดาวิภาต ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น เดิมเป็นที่รู้จักกันในนามของเล้า เป้ง ง้วน หรือ LPN (LAO PENG NGUAN CO., LTD.) เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมเหล็กพื้นฐานด้วยความเชี่ยวชาญมากว่า 35 ปี ซึ่งสินค้าเป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา บริษัทประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กอย่างครบวงจรและเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรายแรกในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมเหล็กรายใหญ่ของประเทศ

 
พัฒนาจากรากฐานความเข้าใจ

ภายใต้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กทุกประเภทมากว่า 35 ปี ในนามเล้าเป้งง้วน เป็นพื้นฐานของความเข้าใจที่ลึกซึ้งในความต้องการของลูกค้า และบริษัทก็มีความมุ่งมันและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ โดยมีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาให้เป็นบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีคุณภาพสูงในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยให้ครอบคลุมถึงธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็กที่มาตรฐานสูง จนนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความยอมทั้งในและก็ต่างประเทศที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของลูกค้าไปทั่วโลกด้วยกำลังการผลิต 400,000 ตันต่อปี

 
ยึดหลักคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

จากการที่ประกาศเป็นผู้ผลิตเหล็กเกรดพิเศษที่มีความกว้างและความหนามากที่สุดในประเทศและเอเชียอาคเนย์ ทำให้กระบวนการและขั้นตอนการผลิตแปรรูปเหล็กรูปพรรณให้ได้คุณภาพและได้รับมาตรฐานสากล โดยยึดหลักการทำงานด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลด้วยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด  และผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชนิดต่างก็ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยระบบและเครื่องมืออันทันสมัย ก่อนที่บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานก็ต้องมีการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมเหล็ก ด้วยประสบการณ์ที่มากมายทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและเป็นที่ยอมรับเสมอมา โดยมีผลงานที่ได้มีส่วนร่วม คือ สะพานพระราม 8 ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ คลังน้ำมันและแท่นขุดเจาะน้ำมัน

 
การันตีด้วยการรับรองระบบคุณภาพไอเอสโอ

การดำเนินการมิได้หยุดยั้งในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด ได้พยายามปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา และด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และเริ่มเข้าสู่ ISO 14000 และ ISO 18000 ซึ่งระบบงานคุณภาพนี้ได้เสริมให้ศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสร้างการยอมรับกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย และสามารถผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  นอกจากนั้นยังประกอบการธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับซึ่งกลุ่มบริษัทในเครือประกอบไปด้วย ธุรกิจท่าเทียบเรือขนส่งทางน้ำ และทางบก ธุรกิจซ่อมบำรุงเรือขนส่ง ธุรกิจอาคารสำนักงาน และบ้านจัดสรร

 

 
มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อความต้องการที่หลากหลาย
  •  High-Strength Low Alloy Steel Of Structural Quality เหล็กเกรดพิเศษเพื่อรองรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแกร่งสูง เช่น โครงสร้างอาคาร สนามบิน โครงสร้างสะพานเหล็ก เป็นต้น
  • Structural Steel Plate For Use in Ship Construction (Ordinary Strength) เหล็กแผ่นโครงสร้างเพื่อการต่อเรือเดินสมุทรโดยเฉพาะรวมถึง งานในทะเล (Off Shore)
  • Carbon Steel for Pressure Vessel Quality, for moderate and lower & Light temperature service เหล็กนทแรงดันสูงทั้งในอุณหภูมิสูงและต่ำ เหมาะสำหรับทำถังความดัน 
  •  เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีผิวและหน้าเรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น
 
เส้นทางแห่งความไว้วางใจระดับนานาชาติ
  •  ASTM (American Society for Testing and Materials)
  • JIS (Japanese Industrial Standards)
  • EN (Euronorm Standard)
  •  AS (Australina Standard)
  •  ABS (American Bureau of Shipping)
  • Lloyd’s (Lloyd’s Register) และมาตรฐานอื่น ๆ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นต้น

กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น

ในกระบวนการและขั้นตอนของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นได้ใช้วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) โดยคัดเลือกชนิดและคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า และใช้รหัสสำหรับอ้างอิงก่อนกระบวนการผลิต โดยวัตถุดิบจะถูกคำนวณเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามกระบวนการก่อนการรีด ดังนี้

- วางแผนการรีด

- ตัดแบ่งวัตถุดิบด้วยแก็ส

- ให้รหัสเพื่อติดตามการรีด

- ตกแต่งรอยตัดก่อนเข้ากระบวนการผลิต

 

หลังจากนั้น วัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการผลิตแล้วจะถูกป้อนเข้าเตาเผา Reheating Furnace ที่อุณหภูมิ 1250+/-10 องศาเซลเซียส ในอัตรา 100 ตัน / ชั่วโมง และนำไปผ่านกระบวนการกำจัดเหล็กอ๊อกไซด์ที่เกิดจากการเผา ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาด 150 บาร์ จากนั้นวัตถุดิบจะถูกนำมารีดแบบกลับไปกลับมาจนได้ขนาดตามที่ต้องการ กระบวนการดังกล่าวควบคุมโดยระบบ AGC (Automatic Gauge Control) และตรวจวัดความหนาซ้ำโดยเครื่อง x-Ray

 

แผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการรีดร้อนจะถูกทำให้เย็นโดยการระบายความร้อนด้วยอากาศ ในระหว่างนั้นจะมีการตรวจสอบคุณภาพของผิวเหล็กทั้งทางด้านบนและด้านล่าง ต่อมาแผ่นเหล็กจะถูกส่งไปตัดขอบด้านข้าง และจึงถูกตัดแบ่งเป็นแผ่น ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าจะมีการตรวจความเรียบร้อยอีกครั้ง ซึ่งประกอบด้วยการพิมพ์รหัสการตรวจสอบของคุณภาพเหล็กการพร้อมออกใบรับประกันสินค้า

 

กระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

สำหรับกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนนี้มีการใช้วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) ที่มีชนิดและคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้รหัสสำหับอ้างอิงก่อนกระบวนการผลิต โดยวัตดิบจะถูกคำนวณเพื่อให้ได้ปริมาณของผลิตภัณฑ์สำหรับรูปสูงสุด ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้

- วางแบบแผนการรีด

- ตัดแบ่งวัตถุดิบด้วยแก๊ส

- ให้รหัสเพื่อติดตามการรีด

- ตกแต่งรอยตัดก่อนเข้ากระบวนการผลิต

 

หลังจากนั้น วัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการผลิตแล้วจะถูกป้อนเข้าเตาเผา Reheating Furnace ที่อุณหภูมิ1250+/- 10 องศาเซลเซียส ในอัตรา 100 ตัน/ชั่วโมง และนำไปผ่านกระบวนการกำจัดเหล็กอ๊อกไซด์ที่เกิดจากการเผา ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาด 150 บาร์ จากนั้นวัตถุดิบจะถูกนำมารีดแบบกลับไปกลับมาโดยอาศัย Coiling Furnace ซึ่งอยู่แต่ละด้านของแท่นรีด เพื่อรักษาอุณหภูมิขณะรีด และทำให้ลักษณะของผิวหน้าเหล็กเรียบจนได้ความหนาตามที่ต้องการ กระบวนการดังกล่าวควบคุมโดย ระบบ AGC (Automatic Gauge Control) และตรวจวัดความหน้าซ้ำโดยเครื่อง X-Ray หลังจากสิ้นสุดการรีดเหล็กจะถูกทำให้เย็นลงด้วยน้ำระบบความร้อนโดยผ่าน Laminar Flow Cooling Bank เพื่อให้เหล็กมีอัตราการเย็นตัวที่เหมาะสมทำให้เหล็กมีคุณภาพตามที่ต้องการ จากนั้นจะถูกม้วนที่เครื่อง Up Coiler ทำให้เครื่องหมายชั่งน้ำหนัก และนำไปวางให้เหล็กเย็นลงอีกที่ Coil Yard และก่อนส่งมอบให้ลูกค้าจะมีการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งซึ่งประกอบด้วย การพิมพ์รหัส การตรวจสอบคุณภาพของแผ่นเหล็กและจำนวนที่ลูกค้าต้องการภายใต้การขนส่งอย่างระมัดระวัง

 
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

ระบบการผลิต Steckel Type Reversing Rolling Mill จากบริษัท Tippins Incorporated ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีความทันสมัยและสอดรับกับนโยบายการผลิตของบริษัท ที่มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาและความกว้างหลากหลาย และมีความยืดหยุ่นในการผลิตสูง ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามขนาดและปริมาณที่ต้องการ ลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสินค้าคราวละมาก ๆ และไม่สิ้นเปลืองพื้นที่สำหรับสต๊อกสินค้า นอกจากนี้ลูกค้าสามารถนำสินค้าไปใช้งานไดทันทีโดยไม่ต้องเชื่อมต่อ หรือตัดแบ่งขนาด

 

 
การก่อกำเนิดห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2538 โดยเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบในสังกัดของฝ่ายคุณภาพ เพื่อทำการทอสอบเชิงกล เคมี และงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายให้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเหล็กแผ่นและเหล็กม้วนรีดร้อน โดยกิจกรรมการทดสอบเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทดสอบคุณภาพและเป็นกิจกรรมที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ห้องปฏิบัติการทดสอบจึงได้มีพัฒนาการเรื่อยมาตราบจนถึงปัจจุบันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผลทดสอบผลิตภัณฑ์

 

ในเดือนมกราคมปี 2545 ฝ่ายคุณภาพจึงได้จัดทำระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก. 17025-2543 (ISO/IEC 17025-19999) และได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบในเดือนสิงหาคมปี 2546 โดยห้องปฏิบัติการยึดถือหลักความเป็นกลางในการทดสอบและการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลักตามนโยบายของห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการทดสอบจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานทดสอบด้วยมาตรฐานระดับระหว่างประเทศ ระดับประเทศและระดับภูมิภาคโดยเน้นการบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงการให้ผลทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำด้วยความเป็นกลางเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบมีหลักที่จะยึดมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยศักยภาพแห่งงานบริการทดสอบที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพสูงสุด ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยเน้นคุณภาพด้าน

 - บริการได้เร็วพร้อมผลทดสอบที่ถูกต้องและแม่นยำ 

 - มาตรฐานตัวอย่างการทดสอบที่ได้มาตรฐานเนื่องจากความพร้อมของห้องปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างของห้องปฏิบัติการทดสอบ

 - ทีมวิศวกรขายที่ให้คำปรึกษา รวมทั้งทีมงานทดสอบที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพระดับสากล

เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเหล็กเพื่อตรวจสอบคุณภาพทางด้านเชิงกลและทางเคมี งานวิเคราะห์โครงสร้างมหภาพ และจุลภาคของเหล็ก รวมทั้งงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายหลายประเภทให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 version 1999 ในการวัดมาตรฐานแรงดึง, แรงกระแทก, การดัดโค้ง และการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเหล็กและเหล็กกล้าตามมาตรฐาน ASTM นอกจากนี้ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นหน่วยตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ซึ่งได้เปิดให้บริการกับลูกค้าภายนอกเช่นเดียวกัน

     - ทดสอบแรงดึงเพื่อหาค่ากำลังวัสดุของโลหะ ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึงขนาด 200 ตันและอ่านผลของแรงกระทำที่ได้จากคอมพิวเตอร์

     - ทดสอบการดัดโค้งเพื่อดูความสามารถในการขึ้นรูปของวัสดุ

     - ทดสอบแรงกระแทกเพื่อดูความแข็งแกร่งของวัสดุ และวัดค่าพลังงานดูดกลืนของวัสดุก่อนที่จะเกิดการแตกหัก ณ อุณหภูม

     - ทดสอบต่าง ๆ ซึ่งวัสดุจะถูกเตรียมให้ได้ขนาด และบากบ่องเป็นรูปตัว V (Charpy V-notch) แล้วนำไปตรวจสอบขนาดด้วยเครื่อง Profile Projector ความละเอียด 10 ไมครอน ก่อนที่จะนำมาทดสอบโดยควบคุมอุณหภูมิด้วย Multi-Cool ได้ต่ำถึง 50 องศาเซลเซียส โดยการทดสอบนี้มีการสอบเทียบกับมาตรฐานอ้างอิง (SRM) โดยตรง กับสถาบัน NIST ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอ

     - ทดสอบความแข็งของโลหะด้วยหัวกดมาตรฐาน Rockwell และ Vickers เพื่อวัดค่าความต้านทานของโลหะต่อการแปรรูปถาวร

     - การวิเคราะห์ส่วนประกอบเคมีเพื่อตรวจสอบค่าเคมีของผลิตภัณฑ์ หรือยืนยันผลวิเคราะห์วัตถุดิบจากผู้ขาย ด้วยมาตรฐานการวิเคราะห์ผลตาม ASTM E415 ด้วยวิธี Spark Emission ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประกอบทางเคมีของโลหะประเภทเหล็กและเหล็กกล้า ทั้งในรูปวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ได้ไม่น้อยกว่า 16 ธาตุ

     - การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย ได้แก่ วิธีอุลตราโซนิค เพื่อตรวจสอบรอยแตกร้าวหรือตำหนิภายในเนื้อเหล็ก,วิธีการทางอนุภาคแม่เหล็กด้วย Magentic Yoke และวิธีสารแทรกซึมที่ใช้ในการตรวจสอบตำหนิที่ผิวงาม โดยผู้ตรวจสอบ ASNT ระดับ 2

 

 

บริการทดสอบทางกลในงานเชื่อม

ห้องปฏิบัติการทดสอบให้บริการทดสอบทางกลในงานเชื่อมเพื่อตอบสนองงานทดสอบของลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น การทดสอบทางกลในแนวเชื่อมเพื่อการยอมรับ ช่างเชื่อม(WQT) การทดสอบทางกลในแนวเชื่อมเพื่อยอมรับกระบวนการเชื่อม (WPS,PQR), การทดสอบทางกล เพื่อตรวจสอบคุณภาพสมบัติของลวดเชื่อม (Electrode Test) เป็นต้น

 
บริการทดสอบแบบไม่ทำลาย

บริการงานตรวจสอบแบบไม่ทำลาย เป็นอีกบริการหนึ่งที่ห้องปฏิบัติการทดสอบจัดบริการให้กับลูกค้าโดยทีมผู้ตรวจสอบทุกคนที่มีความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ ทั้งระดับ 1,2 และ 3 ตามมาตรฐาน ASNT (American Society for Nondestructive Testing) เพื่อรองรับงานตรวจสอบแบบไม่ทำลายแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ได้แก่ การตรวจสอบแนวเชื่อมของชิ้นงาน เหล็กแผ่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ หรือ โครงสร้างประเภทต่าง ๆ เช่น ถังภาชนะความดัน ใบพัด ท่อ สะพาน เป็นต้น

 
บริการทดสอบทางกลในชิ้นงานทั่วไปที่ไม่ใช่งานเชื่อม

บริการทดสอบทางกลในงานที่ไม่ใช่งานเชื่อมเพื่อตรวจสอบหรือยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั่วไป เช่น การทดสอบแรงดึงของเหล็กแผ่น เหล็กเส้น ท่อ โบลต์ น็อต สลักเกลียว หรือ ข้อต่อต่าง ๆ  รวมทั้งการทดสอบทางกลเพื่อขอรับรองคุรภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย จำนวน 12 มาตรฐาน ได้แก่ มอก.20, มอก.24, มอก.528, มอก.1479, มอก.1499, มอก.1501, มอก.1735, มอก.1999, มอก.2011, มอก.2012, มอก.2140 เป็นต้น

 

บริการทดสอบทางเคมีและโลหะวิทยา

นอกเหนือจากบริการต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว ห้องปฏิบัติการทดสอบยังมีบริการทดสอบทางเคมีและโลหะวิทยาเพื่อรองรับงานทดสอบ ที่หลากหลาย
 
ผู้นำแห่งวงการผลิตเหล็กรีดร้อนเกรดพิเศษที่สุดเพียงรายเดียว

ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นเกรดพิเศษ ขนาดหน้ากว้างที่สุดเพียงรายเดียวในผู้ผลิตกลุ่มอาเซียน โดยมีความกว้างตั้งแต่ 3 10 ฟุต และความหนาตั้งแต่ 4.5 130 มิลลิเมตร โดยใช้วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Stab) จากแหล่งที่มีเหล็กคุณภาพทั่วโลก เช่น บราซิล เยอรมัน ญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทยังผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ที่มีความกว้าง 4 8 ฟุต และความหนา 3- 25 มิลลิเมตร โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ได้จะมีคุณลักษณะพิเศษที่ผิวหน้า เรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องจักร อุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย

 

มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการเหล็กเกรดพิเศษขนาดใหญ่กับผู้นำแห่งอุตสาหกรรมการก่อสร้างระดับประเทศ เช่น บริษัท ช.การช่าง, บริษัทมิตซุย, บริษัทอิตาเลียนไทย และพบว่าได้รับการตอบรับสนใจสั่งซื้อในปริมาณสูง โดยในปี 2549 ได้ตั้งเป้าหมายในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเกรดพิเศษมากกว่าร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนออกสู่ตลาดในประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 230,000 ตัน โดยแยกเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น 170,000 ตัน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 60,000 ตัน ในจำนวนการผลิตทั้งหมดนี้จะแยกเป็นเหล็กเกรดพิเศษ 57% และเหล็กเกรดธรรมดา 43%

 

 

นอกจากความโดดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเกรดพิเศษขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 6 ฟุตขึ้นไป ซึ่งในขณะนี้เป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในขนาดดังกล่าวได้ ส่วนปัจจัยอื่นที่ส่งเสริมคือ ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยมีห้องปฏิบัติการทดสอบซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกับเทคโนโลยีการทดสอบที่ทันสมัย ปัจจัยดังกล่าวทำให้สามารถควบคุมคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่  ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้เร็วและแตกต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ทำให้ลูกค้าในประเทศมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และสนใจสินค้ามากกว่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศที่จะต้องสั่งเข้ามาในปริมาณมาก ใช้เวลาขนส่งนาน เสียค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและการเก็บ สต๊อกสินค้า นอกจากนี้บริษัทยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของต่างประเทศ ให้ความสนใจและสั่งผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในงานโครงสร้าง เช่น โครงการของบริษัทเจทโคโนโค, บริษัท ซียูอีแอล(CUEL) ฯลฯ เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

 

นส่วนของห้องปฎิบัติการทดสอบนั้น ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลุ่มลูกค้า เนื่องจากห้องทดสอบของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม และในปีนี้บริษัทยังมีนโยบายให้ส่งผลการตรวจสอบเหล็กภายในระยะเวลา 3 วัน พร้อมทั้งได้ริเริ่มการบริการตรวจสอบคุณภาพเหล็กนอกสถานที่เป็นแห่งแรกอีกด้วย

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  คุณดวงแก้ว  เธียรสวัสดิ์กิจ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท บริษัท แอล พี เอ็น เพลท จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2618-8020-38  duangkaew@lpnpm.com