เนื้อหาวันที่ : 2006-03-06 09:17:59 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3570 views

โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงเซลล์แสงอาทิตย์

การให้ได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้านั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันที่จะไม่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งในส่วนของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและผู้ประกอบการที่เป็นโรงงาน

 

 

ในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยหรือแม้แต่ต่างประเทศก็ตาม หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า ซึ่งการให้ได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้านั้นก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันที่จะไม่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งในส่วนของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเช่นการไฟฟ้า หรือในส่วนของผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานก็ตาม และเมื่อเรากล่าวถึงหม้อแปลงไฟฟ้า ชื่อของ หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ ย่อมจะเป็นที่รู้จักของคุณผู้อ่านกันเป็นอย่างดีทีเดียว

 

สำหรับคอลัมน์ Plant Tour ฉบับนี้จะนำท่านไปพบกับที่มาของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีชื่อเสียงนามว่า หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ และการผลิตแผงเซลล์แสงอา ทิตย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะตอบสนองนโยบายการผลิตพลังงานทดแทนของชาติอีกด้วย

 

ภายในบริเวณที่ตั้งโรงงานบนพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ และผลิตแผงเซลล์แสงอา ทิตย์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด ทางทีมงานได้รับการต้อนรับจาก คุณเกียรติพงศ์ น้อย ใจบุญ ประธานกรรมการบริหาร, ดร.วิ วัฒน์ แสงเทียน กรรมการผู้จัดการ, คุณวีระ นิยมไทย ผู้จัดการโรงงาน และทีมวิศวกรของบริษัท ซึ่งได้อธิบายให้เราทราบถึงความเป็นมาของบริษัท กระบวนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงเซลล์แสงอา ทิตย์ รวมทั้งการแผนการดำเนินงานของบริษัท ตามมาดูกันเลยครับ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพมากว่า 20 ปี ด้วยศักยภาพการผลิตขั้นสูง ทำให้เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) สามารถผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าได้ถึง 3,000 เมกะโวลต์แอมแปร์ต่อปี โดยมีขนาดตั้งแต่ 1-20,000 kVA ด้วยแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 36 kV สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกด้านตั้งแต่จุดเริ่มต้นในการเลือกใช้ โดยมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ และชำนาญงานให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบที่ตรงกับความต้องการและได้มาตรฐานสากล การคัดสรรวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพผ่านการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

 

 
ขั้นตอนผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าที่สำคัญ
 • การผลิตแกนเหล็ก ซึ่งเป็นทางเดินของแม่เหล็กในหม้อแปลง ผลิตจากแผ่นเหล็กซิลิกอน ที่มีคุณสมบัติตอบสนองต่อเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้สูงสุด ผ่านการตัดแผ่นเหล็กด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จากเยอรมัน ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ตัดเหล็กได้เรียบ รวดเร็วมีความแม่นยำสูง ไม่มีความบอบช้ำ ส่งผลให้แกนเหล็กมีคุณภาพสม่ำเสมอ และด้วยวิธีการเรียงแผ่นเหล็กให้มีตำแหน่งต่อกัน ของแต่ละชั้นมีลักษณะเหลื่อมกันเป็นชั้น ๆ ที่เรียกว่า Step Lap ทำให้ลดค่าความสูญเสียในแกนเหล็กได้มากถึง 15 % ลดค่ากระแสที่ใช้สร้างเส้นแรงแม่เหล็ก ได้มากกว่า 50 % และยังลดระดับเสียงรบกวนของหม้อแปลงในขณะใช้งานให้ต่ำลง 3-5 dB
 • การผลิตขดลวดแรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้าเอกรัฐ เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้นำวิธีการผลิตขดลวดแรงต่ำแบบแผ่นหรือที่เรียกว่า Foil Winding ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของการผลิตแรงต่ำมาใช้ ซึ่งมีคุณสมบัติทำให้การกระจายของกระแสไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทนต่อกระแสลัดวงจร และการกระชากของกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
 • การผลิตขดลวดแรงสูง ผลิตด้วยเส้นลวดอาบฉนวนอย่างดี ห่อหุ้มด้วยกระดาษฉนวนคุณภาพสูงจากต่างประเทศที่ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันหม้อแปลง โดยจะถูกพันด้วยเครื่องจักรที่สามารถควบคุมแรงดึงให้คงที่ จึงมีคุณสมบัติทนการกระทำทางไฟฟ้าสูง ทั้งการลัดวงจรหรือแรงดันฟ้าผ่า (Impulse Voltage)
 • การผลิตตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า เอกรัฐใช้ครีบระบายความร้อนเป็นแบบลอนคลื่น หรือ Corrugated Filed ผลิตจากแผ่นเหล็กเหนียวที่เป็นชิ้นเดียวตลอด ใช้วิธีพับแผ่นเหล็กด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศเยอรมัน การผลิตถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ผ่านการเชื่อมด้วยระบบแขนกล ทำให้แนวเชื่อมสม่ำเสมอ ปราศจากการรั่วซึม มีความสวยงามคงทน และสามารถระบายความร้อนได้ตลอดเวลา ในทุกจุดของหม้อแปลงไฟฟ้า ทำให้ไม่เกิดความร้อนสะสม เมื่อได้ส่วนที่สำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว จึงนำแกนเหล็ก ขดลวดแรงต่ำ ขดลวดแรงสูง มาประกอบเข้าด้วยกัน ทำการต่อวงจรภายในแล้วนำไปอบเพื่อไล่ความชื้น หลังจากนั้น ตรวจสอบติดยึดต่าง ๆ ก่อนนำลงถังหม้อแปลงเพื่อเข้าอบ และเติมน้ำมัน ภายใต้สภาวะสุญญากาศอีกครั้ง เมื่อเสร็จ จึงนำมาประกอบกับอุปกรณ์ภายนอกต่าง ๆ 
ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิต

ทุกขั้นตอนการผลิต มีการควบคุมอย่างพิถีพิถัน ตามมาตรฐานสากล การตรวจสอบคุณภาพระหว่าง การผลิตทุกขั้นตอน การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าหลังการผลิต โดยมีการทดสอบมาตรฐาน หรือ Routine Test และการทดสอบพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่น การทดสอบอุณหภูมิเพิ่ม การทดสอบแรงดันฟ้าผ่า การทดสอบการทนต่อการลัดวงจร การทดสอบความดันของเสียง เป็นต้น

 

 

มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในทุกขั้นตอน มีการจัดทำแผนงาน สร้างตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน สามารถทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา มุ่งเน้นการฝึกอบรมบุคลากร ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อพร้อมทุกการทำงาน จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001 ระบบมาตรฐานคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC 17025 ระบบมาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001 และ Q-MARK ซึ่งรับรองมาตรฐานจาก 3 สถาบันหลัก จากภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ แสดงถึงการมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ในการยึดมั่นคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยดีเสมอมา จึงนำมาสู่ความสำเร็จและการเจริญเติบ โต อย่างไม่หยุดยั้ง

 
บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด
พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาด และเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด สามารถนำมาใช้ในรูปแบบของ เซลล์แสงอา ทิตย์ (Solar Cells) ที่แปลงพลังงานแสงอา ทิตย์ ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมทั้งในพื้นที่ที่มีระบบสายส่งไฟฟ้า เพื่อช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในระบบปกติ ซึ่งผลิตโดยใช้เชื้อเพลิงกลุ่มฟอสซิลที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกแล้วยังจะหมดสิ้นไปในเวลาไม่นานนัก หรือในสถานที่ที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า เช่น ในถิ่นทุรกันดารที่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงหรือตามเกาะกลางทะเล ดังนั้นพลังงานแสงอา ทิตย์ จึงเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่เข้าถึงได้ทุกหนแห่ง ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี
 

 

จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความเชื่อมั่นว่าพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอา ทิตย์ จะมีบทบาทสูงในอนาคตอันใกล้นี้ จึงได้ก่อกำเนิด บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด ขึ้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอา ทิตย์ (Solar or PV. Modules) ชนิดผลึกคริสตัลไลน์ (Crystalline) ทั้งชนิดผลึกเดี่ยว (Mono or Single Crystalline: Cz-Si) แลผลึกผสม (Multi or Poly Crystalline: mc-Si) ที่ผลิตด้วยเครื่องจักร เครื่องมือที่ทันสมัยระบบอัตโนมัติสมบูรณ์แบบ บริษัทสามารถผลิตแผงเซลล์แสงอา ทิตย์ ได้ทุกขนาดตามความต้องการของลูกค้า โดยมีกำลังการผลิต 15 MW ต่อปี หรือประมาณ 100,000 แผงต่อปี

 
ขั้นตอนการผลิตเซลล์แสงอา ทิตย์
 1. ซลล์แสงอาทิตย์มาตรวจสอบก่อนการผลิต ในขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างเซลล์แสงอา ทิตย์ มาตรวจสอบก่อนการผลิตนี้ จะเป็นการตรวจสอบทางมิติและทดสอบค่าทางไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าเซลล์แสงอา ทิตย์ ที่นำมาใช้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานที่จะนำไปผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
 2. การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างเซลล์ หลังจากทำการสุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำเซลล์แสงอา ทิตย์ มาเข้าสู่กระบวนการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าระหว่างเซลล์ โดยการนำแผ่นเซลล์แสงอา ทิตย์ มาเชื่อมต่ออนุกรมทางไฟฟ้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อให้ได้แถวเซลล์ตามที่ได้ออกแบบไว้ รวมทั้งทำการทดสอบหาค่ากำลังไฟฟ้าและบันทึกผลโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่า แถวเซลล์ที่ผ่านการทดสอบจะมีค่ากำลังไฟฟ้าตามที่กำหนด จึงจะผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิตในลำดับต่อไป
 3. การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าระหว่างแถว หลังจากที่ได้แถวเซลล์แสงอา ทิตย์ ที่ได้ค่ากำลังไฟฟ้าตามต้องการแล้ว ก็จะทำการนำเซลล์แสงอา ทิตย์ แต่ละแถวมาจัดเรียงขนานกัน โดยมีจำนวนแถวตามที่ออกแบบ เพื่อให้ได้ขนาดกำลังไฟฟ้าตามที่ต้องการ แล้วเชื่อมต่อวงจรระหว่างแถว ด้วยแถบตัวนำไฟฟ้า หรือ Busing Ribbon เพื่อเป็นการต่อขนานทางไฟฟ้า หลังจากนั้นจึงนำชุดแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต่อวงจรเรียบร้อยแล้วเข้าเครื่องตรวจสอบเพื่อตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีการแตกร้าวของแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์จากกระบวนการผลิตข้างต้น และทำการวัดค่าทางไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าอีกครั้ง
 4. การเรียงชั้นวัตถุดิบต่าง ๆ เพื่อนำเข้าเครื่องเคลือบแผงเซลล์ หลังจากนั้นจึงนำแผ่น EVA มาจัดเรียงไว้บนแผ่นกระจกที่ผ่านการล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างกระจกแบบอัตโนมัติ แล้วจึงนำชุดแผ่นเซลล์ ที่ผ่านการตรวจสอบมาวางบนแผ่น EVA ที่เตรียมไว้ และปิดทับด้วยแผ่น EVA อีกครั้ง ซึ่งแผ่น EVA นี้จะหน้าที่ละลายเคลือบให้แผ่นเซลล์ยึดติดกับกระจกเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและความชื้น และสุดท้ายปิดทับด้วยแผ่น Back Sheet เพื่อเสริมความแข็งแรงป้องกันด้านหลังของแผงเซลล์ เมื่อประกอบเสร็จจึงนำเข้าเครื่องเคลือบแผงเซลล์เพื่อดูดอากาศออกและทำให้ชั้นวัตถุดิบแต่ละชั้น รวมเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเมื่อแผงเซลล์เย็นตัวลง จึงนำไปตัดแต่งขอบแผงให้เรียบเสมอกัน  
 5. การเข้ากรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขั้นตอนต่อไปนำแผงเซลล์ที่ผ่านการเคลือบสารป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วไปเข้ากรอบอะลูมิเนียมที่ได้ถูกฉีดซิลิโคนมาเรียบร้อยแล้วทั้ง 4 ด้าน ซิลิโคนนี้จะเป็นตัวช่วยยึดและป้องกันความชื้น ต่อจากนั้นจึงใช้เครื่องย้ำให้ติดกัน โดยไม่ใช้นอตหรือสกรูซึ่งทำให้กรอบของแผงเซลล์แสงอา ทิตย์ เอกรัฐโซล่าร์มีโครงสร้างแข็งแรงทนต่อแรงบิดและแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม
 6. การติด Junction Box และต่อขั้วไฟฟ้า หลังจากทำการเข้ากรอบแล้ว จึงนำ Junction Box มาติดกับด้านหลังของแผงเซลล์แสงอา ทิตย์ และต่อขั้วไฟฟ้าของแผงเซลล์ที่เตรียมไว้ทางด้านหลังของแผ่น Back Sheet พร้อมทั้งฉีดซิลิโคนเพื่อกันความชื้นเข้าสู่ภายในของแผงเซลล์  
 7. การทดสอบ เมื่อเสร็จกระบวนการผลิตทั้งหมด จึงนำแผงเซลล์แสงอา ทิตย์ เข้าสู่ห้องทดสอบระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติที่สามารถวัดและบันทึกผลทดสอบคุณลักษณะทางไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลสำหรับแผงเซลล์แสงอา ทิตย์ ชนิดคริสตัลไลน์ ภายใต้ Standard Test Condition หรือ SPC เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป
 8. การตรวจสอบก่อนการจัดเก็บ หลังจากทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วจึงทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของแผงเซลล์อีกครั้ง ก่อนทำการบรรจุเข้ากล่อง เพื่อให้มั่นใจได้ในคุณภาพ ก่อนถึงมือผู้บริโภค
 

 

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • การให้บริการออกแบบ โดยทำการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สัมพันธ์กับความเป็นไปได้ทางเทคนิค รวมทั้งงบประมาณที่มี เพื่อให้ได้ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอา ทิตย์ ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
 • การให้บริการติดตั้งระบบ บริษัทสามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอา ทิตย์ ทั้งระบบที่อยู่นอกเขตสายส่งไฟฟ้าและแบบที่ต่อระบบเข้ากับสายส่งไฟฟ้าปกต
 • การผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง โดยการนำแผงเซลล์แสงอา ทิตย์ ไปพัฒนา และประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น ชุดโคมไฟถนนและสวนสาธารณะ ชุดโคมไฟสัญญาณชุดโคมไฟฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่ ชุดไฟฟ้าสำรองขนาดเล็กสำหรับที่อยู่อาศัยหรือขนาดกลางสำหรับงานภาคสนาม ชุดสูบน้ำพลังงานแสงอา ทิตย์ เป็นต้น 
 • การให้บริการหลังการขาย โดยให้บริการอบรมผู้ใช้งาน ทั้งในเรื่องวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษา รวมทั้งการสังเกตการณ์ทำงานของระบบเพื่อไม่ให้ใช้งานเกินกำลัง เป็นต้น
 

การใช้บริการต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากทำโดยสำนักงานใหญ่แล้ว ยังกระจายออกไปทั่วภูมิภาค โดยศูนย์ขายและบริการของ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ที่มีอยู่ 10 แห่งทั่วประเทศ และโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการคัดสรรแล้วอีกด้วย

 
การยึดมั่นในคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

บริษัท เอกรัฐโซล่าร์ จำกัด ดำเนินการภายใต้ปรัชญา การยึดมั่นในคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ดังนั้นการมั่งไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล จึงเป็นเป้าหมายที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีการผลิตและทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ IEC 61215 และมาตรฐานความปลอดภัย Safety Class II และเน้นการปฏิบัติงานเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2000 เพื่อความมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ ว่าจะมีคุณภาพสม่ำเสมอและถูกต้องครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งยังมีเป้าหมายพัฒนาไปสู่ระบบมาตรฐานสากลอื่น ๆ ทั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001 ระบบมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมและธุรกิจไทย TLS 8001 เป็นต้น

 

ดังนั้นแผงเซลล์แสงอาทิตย์เอกรัฐโซล่าร์จึงนับได้ว่าเป็นผลงานการผลิตชั้นเยี่ยม ที่ยึดหลักในการผลิตภายใต้ปรัชญา การยึดมั่นในคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุด จนทำให้บริษัท ได้รับตราสัญลักษณ์ Q-MARK ซึ่งรับรองมาตรฐานจากสถาบันหลักของภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย อันแสดงถึงการมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานของโลกได้เป็นอย่างดี

 

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณพรพรรณ ฉวีวรรณ บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ในนาม บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)