เนื้อหาวันที่ : 2008-08-21 10:26:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3993 views

ตามไปดูโครางการแอร์พอร์ต ลิงก์ ใกล้ความจริงเข้ามาแล้ว

ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง หรือแอร์พอร์ตลิงค์ คืบหน้าภาพรวมกว่า 90% โดยจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 51

โครงการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง หรือแอร์พอร์ตลิงค์ ว่าโครงการดังกล่าวขณะนี้มีความคืบหน้าในภาพรวมกว่า 90% โดยจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 51 และขั้นตอนต่อจากนั้นจะมีการทดสอบระบบ 6 เดือน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดใช้บริการ คาดว่า ทั้งระบบจะมีความพร้อมสามารถเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ภายในเดือนมิถุนายน 2552 สำหรับมูลค่าโครงการ 3 หมื่นล้านบาท

.

โครงการทางรถไฟยกระดับมักกะสัน-สุวรรณภูมิหรือแอร์พอร์ตลิงค์(เส้นทางสายสีแดงอ่อน) นี้เริ่มต้นในยุคของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นายกรัฐมนตรี ริเริ่มให้ดำเนินโครงการ รองรับการการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ การเปิดเส้นทางรถไฟในเส้นทางสายสีแดงอ่อนก็เพื่อจะรองรับลูกค้าหลักที่เป็นนักเดินทาง พนักงานบริการบนเครื่องบิน นักธุรกิจที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ได้อย่างดี

.

ความคืบหน้าเกือบ 90% แล้วสำหรับโครงการแอร์พอร์ต ลิงก์ มีความพร้อมมากและ รถไฟฟ้า 15 ขบวนก็จอดรออยู่แล้ว ระบบจ่ายไฟก็พร้อม ซึ่งขณะนี้ติดปัญหาเรื่องงานโยธาเท่านั้น แต่ยืนยันว่าในสิ้นปีนี้ระบบทุกอย่างจะสมบูรณ์พร้อมใช้งาน สำหรับ ร.ฟ.ท.จะเปิดให้บริการแอร์พอร์ต ลิงก์ รวม 2 เส้นทาง โดยเส้นทางแรกเป็นเส้นทางตรง รถไฟฟ้าจะจอดเฉพาะสถานีมักกะสันและสนามบินสุวรรณภูมิเท่านั้น รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที อัตราค่าเดินทาง 150 บาทต่อคน

.

.

สำหรับอีกเส้นทางเป็นรถไฟฟ้าที่ให้บริการประชาชนในเมือง รับส่งผู้โดยสาร จากสถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำแหง ลาดกระบัง หัวตะเข้ จนถึงสถานีสุวรรณภูมิ รวม 28 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที ค่าโดยสารเริ่มต้น 15 บาท และคิดกิโลเมตรต่อไปกิโลเมตรละ 80 สตางค์

 .
การออกแบบของแต่ละสถานี

สถานีพญาไท

 .

   สถานีราชปรารภ  

 .

สถานีมักกะสัน/อโศก

. 

สถานีรามคำแหง  

. 

สถานีหัวหมาก 

. 

 สถานีบ้านทับช้าง

. 

สถานีลาดกระบัง

.

สถานีสุวรรณภูมิ

.

ความคืบหน้าการก่อสร้าง

 .

 

 

. 

ขบวนรถไฟฟ้าที่จะนำมาวิ่งให้บริการ

 .

.

ภาพประกอบ : http://www.rotfaithai.com