เนื้อหาวันที่ : 2006-09-27 16:51:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 5538 views

โรงงาน บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรมผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ปั๊มรายแรกในเมืองไทย

ผู้นำการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศ และเป็นผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์ปั๊มรายแรกในประเทศ ที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปั๊มน้ำอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติเด่นและช่วยประหยัดพลังงาน และยังสร้างความเหมาะสมในด้านการใช้น้ำที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดี

บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศไทย มาเกือบ 30 ปีแล้ว(28 ปี) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกหลายชนิด และผลิตภัณฑ์ล่าสุดคือ "อินเวอร์เตอร์ปั๊ม" (Inverter Pump) ซึ่งถือได้ว่าผู้ผลิตรายแรกของประเทศ ที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปั๊มน้ำอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติเด่นและช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์ปั๊มแล้ว ยังสร้างความเหมาะสมในด้านการใช้น้ำที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดี

.

.

ความเป็นมาถึงปัจจุบัน 

บริษัท บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Mitsubishi Electric Corporation Japan และคนไทย โดยถือเป็นบริษัทในเครือของ Mitsubishi Electric บริษัทมีทุนจดทะเบียน 320 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับหนึ่ง คือ Mitsubishi Electric Corporation 44.3% โดยคุณฮิโรกาตะ โฮชิโน เป็นประธานบริษัท อันดับสองคือ ครอบครัวลีลาเกตุ 27.9% โดยคุณสมจินต์ ลีลาเกตุ เป็นรองประธานริษัท

.

ปัจจุบันสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม บางชัน เลขที่111 หมู่ 4 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

.

แนวทางบริหารผลิตภัณฑ์ "อินเวอร์เตอร์ปั๊ม"  

คุณสมจินต์ ลีลาเกตุ รองประธานบริษัท บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ในด้านการส่งมอบและบริการที่ตรงต่อเวลาควบคู่กับสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด สำหรับ "อินเวอร์เตอร์ปั๊ม" นี้ กระผมคิดว่าจะช่วยตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของปั๊มน้ำได้เป็นอย่างดี ในแง่ของการประหยัดพลังงานและความพึงพอใจทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน และที่สำคัญคือ เรื่องการบริการ การติดตั้ง และการดูแลหลังการขาย ที่ต้องสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อความต้องการ

.

คุณศรัณย์ งามวิจิตวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย กล่าวว่า "แผนการขายและช่องทางจำหน่ายสินค้า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ Inverter Pump นั้นผู้ที่จะทำการจำหน่ายได้จะต้องได้รับการอบรมเป็นพิเศษในเรื่องการติดตั้งจากทางบริษัทก่อน ณ ปัจจุบันมีการอบรมการติดตั้งและแต่งตั้ง Dealer ที่ชำนาญเรื่องปั๊ม ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้ว 4 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองตามต่างจังหวัด เช่น ภูเก็ต เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีจำหน่ายที่ โฮมโปร แฟกตอรี่ ออโตเมชั่น เซ็นเตอร์ และตัวแทนจำหน่ายมอเตอร์มิตซูบิชิทั่วประเทศ

.

.
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลักทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่

 

  1.  มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม ขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้าถึง 75 แรงม้า
  2. ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง และแบบแช่
  3. มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
  4. คาปาซิเตอร์สำหรับแก้ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ สำหรับเครื่องปรับอากาศ
  5. เครื่องจักร EDM (Wire Cut และ NC)
  6. อินเวอร์เตอร์
  7. รับจ้างฉีดชิ้นงานขึ้นรูปอะลูมิเนียม
  8. รับจ้างออกแบบและผลิตแม่พิมพ์
  9. รับจ้างตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์

 

.

ผลิตภัณฑ์ล่าสุดคือ "อินเวอร์เตอร์ปั๊ม" (Inverter Pump) บริษัทได้มีการค้นคว้าวิจัยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ผนวกกับการได้รับสนับสนุนทางด้าน Technology และวิชาการจาก Mitsubishi Electric Corporation ผลิต Inverter Pump (Torrent 2) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำที่มีเทคโนโลยีในการควบคุมการทำงานแบบพิเศษเข้าสู่ตลาดเมืองไทย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้น้ำให้ได้รับความพึงพอใจในการใช้น้ำมากขึ้น

.

คุณโทชิอากิ ฟูจิตะ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการออกแบบ กล่าวว่า ปั๊มน้ำรุ่นใหม่นี้ (Inverter Pump) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำอย่างแท้จริง แม้ว่าจะมีการใช้น้ำหลายจุดพร้อมกัน ผู้ใช้น้ำแต่ละจุดจะได้รับแรงดันน้ำที่คงที่ ทั้งนี้ด้วยความสามารถในการปรับความเร็วรอบในการหมุนของผลิตภัณฑ์ตามปริมาณการใช้งานของน้ำ (ควบคุมการทำงานของปั๊มด้วย Inverter) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เริ่มการทำงานแบบ Soft Start คือ ค่อยๆ เพิ่มความเร็วรอบในการหมุนขึ้นไปทุกครั้งที่เครื่องเริ่มทำงาน ทำให้กระแสไฟในช่วงเดินเครื่องต่ำและไม่กระชาก มีส่วนช่วยอย่างมากในการประหยัดค่าไฟฟ้า เพราะปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่มีการสตาร์ทบ่อยมาก (ทุกครั้งที่มีการใช้น้ำ)

.

.
คุณสมบัติเด่นของ Inverter Pump Torrent 2

- ผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนอง ความต้องการในการใช้น้ำอย่างแท้จริง แม้ว่าจะมีการใช้น้ำหลายจุดพร้อมกัน ผู้ใช้น้ำแต่ละจุดจะได้รับแรงดันน้ำที่คงที่ ทั้งนี้ด้วยความสามารถในการปรับความเร็วรอบ ในการหมุนของผลิตภัณฑ์ตามปริมาณการใช้งานของน้ำ (ควบคุมการทำงานของปั๊มด้วย Inverter)

.

- ผลิตภัณฑ์ที่เริ่มการทำงานแบบ Soft Start คือ ค่อยๆ เพิ่มความเร็วรอบในการหมุนขึ้นไปทุกครั้งที่เครื่องเริ่มทำงาน ทำให้กระแสไฟในช่วงเดินเครื่องต่ำและไม่กระชากมีส่วนช่วยอย่างมากในการประหยัดค่าไฟฟ้าเพราะปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่มีการสตาร์ทบ่อยมาก (ทุกครั้งที่มีการใช้น้ำ)

.

- ผลิตในเมืองไทยด้วยบริษัทใหญ่มาตรฐานสากลผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Mitsubishi Electric Corporation ชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตแต่ละชิ้นได้ผ่านการคัดเลือกด้านคุณภาพอย่างดี จึงมั่นใจได้อย่างเต็มที่ในคุณภาพของสินค้า รวมถึงมีทีมงานวิศวกรและทีมบริการพร้อมให้บริการด้านการปรึกษา บริการหลังการขายอย่างเต็มที่ รวมถึงมีอะไหล่ไว้คอยบริการทุกชิ้น จึงไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องปลีกย่อยพวกนี้

.

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพเพื่อผลิตสินค้าให้ได้มีคุณภาพดีที่สุด โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการมุ่งมั่นจนได้มาซึ่งการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 ของผลิตภัณฑ์มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2540, ISO 9001 ของมอเตอร์ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2544 และขณะเดียวกันได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อสังคม จนได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ในปลายปี พ.ศ. 2545 ที่ผ่านมา

.

.

ข้อมูล บริษัท บูรพาการไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด

- ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2518 โดยได้เริ่มจาก การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กและงานฉีดขึ้นรูปอะลูมิเนียม

- ปี พ.ศ. 2522 บริษัทฯ ได้ขยายการผลิตมอเตอร์ โดยเริ่มทำการผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดใหญ่ เพื่อให้ชนิดของผลิตภัณฑ์หลากหลายมากขึ้นและยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือ มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2529 บริษัทฯ ได้ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นอีก คือ คาปาซิเตอร์สำหรับใช้ในการแก้ค่าตัวประกอบพลังงานไฟฟ้า นอกเหนือไปจากการผลิตสินค้าเองแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2533 บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจาก Mitsubishi Electric Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น แต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักร Mitsubishi Wire Cut EDM Systems และ NC-EDM Systems เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และในปีเดียวกันนี้ บริษัทฯได้เริ่มทำการผลิตคาปาซิเตอร์สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านขึ้น

- ปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Inverter ของ Mitsubishi ในประเทศไทย

- ปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ได้นำเข้าเครื่องจักร Mitsubishi Laser Cutting และเริ่มให้บริการตัดชิ้นงานด้วยเลเซอร์ อีกทั้งบริษัทฯ ได้ขยายการผลิตมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าไปที่ประเทศเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2539 โดยบริษัทฯเป็นผู้ลงทุน 100% และใช้ชื่อบริษัทฯว่า Oriental Electric Industry Company, Vietnam Limited

- ปี พ.ศ. 2541 บริษัทฯได้ทำการผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ปั๊มน้ำแบบหอยโข่งและแบบแช่และเริ่มทำการผลิต Inverter Pump ในปี พ.ศ. 2545

.

เป้าหมายการเติบโตของบริษัท

ปี พ.ศ. 2544 บริษัทมียอดขาย 1,523 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งใกล้จะจบลงในเดือนมีนาคม 2003 บริษัทคาดการว่าจะมียอดขาย 1,916 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตประมาณ 26% และในปี พ.ศ. 2546 ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 2,200 ล้านบาทหรือเติบโตจากปี พ.ศ. 2545 อีก 15%

.