เนื้อหาวันที่ : 2010-07-05 12:03:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3038 views

น้ำมันอพอลโล (ไทย) 40 ปีแห่งคุณภาพ

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา อิเดมิตสึได้ดำเนินธุรกิจตามแนวความคิด “เคารพในมนุษยชาติ” และตั้งมั่นที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังที่สุงของสังคม อันนำมาซึ่งความเชื่อถือที่บริษัทจะได้รับ

.

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นต้นมา อิเดมิตสึได้ดำเนินธุรกิจตามแนวความคิด “เคารพในมนุษยชาติ” และตั้งมั่นที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังที่สุงของสังคม อันนำมาซึ่งความเชื่อถือที่บริษัทจะได้รับ เพื่อที่จะทำให้อุดมการณ์ดังกล่าวเป็นรูปธรรม บริษัทจึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

.

 - ดำเนินบทบาทในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ผู้คนให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกันและทำงานร่วมกันด้วยดี รวมทั้งตระหนักถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของ “มนุษยชาติ” ในการประกอบธุรกิจ

.

- พัฒนาพนักงานให้เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในสังคม ในขณะเดียวกันก็ธำรงไว้ซึ่งวิสัยทัศน์และภาพลักษณ์ของบริษัท ตลาดจนพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับสังคม บนพื้นฐานแห่งการแข่งขันอย่างเป็นมิตร และ
- ให้ความสำคัญต่อพันธสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าและเพิ่มพูนความเชื่อถือให้กับองค์กร ด้วยการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า

.

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้น ในเดือนมีนาคม 2512 ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท อิเดมิตสึ โคซัน จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้ชื่อ “Apolloil” และ “Dephne” แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2532 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 32 ล้านบาท และเป็น 80 ล้านบาทในปี 2541 เดือนพฤศจิกายน 2533 เปิดโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นที่จังหวัดปทุมธานีบนเนื้อที่ 7 ไร่ ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท

.

เดือนมีนาคม 2537 ย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ชั้น 37 อาคารพหลโยธินเพลส เดือนกันยายน 2543 ได้รับใบรับรอง ISO 9001:2000 ด้าน “การผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น” จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service เดือนมีนาคม 2548 เปิดฐานการผลิตน้ำมันหล่อลื่นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 500 ล้านบาท เดือนกุมภาพันธ์ 2549 ได้รับใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2004

.

ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) จาก SGS (Thailand) Limited International Certification Service เดือนมกราคม 2551 นำแนวทางการบริหารงานแบบโปร่งใสของอิเดมิตสึมาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ J-Sox เดือนกันยายน 2552 คาดว่าจะได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025:2005 ข้อกำหนดว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI)

.

.

อิเดมิตสึสั่งสมประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นมากกว่า 90 ปี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้จำหน่ายไปทั่วโลกจากโรงงานผลิตที่อยู่ในญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และทั่วเอเชีย ซึ่งทำให้ส่วนแบ่งในตลาดโลกของอิเดมิตสึติดอยู่ในสิบอันดับของอุตสาหกรรมนี้

.

เอกลักษณ์อันโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นของอิเดมิตสึสามารถเห็นได้จากความสัมพันธ์ใกล้ชิดของวิศวกรฝ่ายขายที่มีต่อลูกค้าซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถ่องแท้และใช้เทคโนโลยีชั้นนำในการผลิตสินค้าพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้

.

จากกระแสการตอบรับน้ำมันหล่อลื่นพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดเชื้อเพลิงรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันตัดกลึงที่ไม่มีส่วนผสมของคลอรีน, น้ำมันสำหรับระบบทำความเย็นที่ไม่ผสมสาร CFC และน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์ประสิทธิภาพสูงของอิเดมิตสึได้รับความชื่นชมอย่างสูง

.

.

อิเดมิตสึมีความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของลูกค้า

.

ตลอดเวลาที่ผ่านมา อิเดมิตสึได้สรรค์สร้างผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเน้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นกว่าที่อื่น เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาจุดแข็งของเราในฐานะผู้ผลิตวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรองรับความต้องการของตลาด

.

กระบวนการผลิตด้วยระบบ Hydrotreating อันล้ำหน้าของอิเดมิตสึ เพื่อให้ได้น้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง เป็นนวัตกรรมที่บริษัทคิดค้นได้เป็นรายแรกในโลก

.

Catalytic Hydrotreating เป็นกระบวนการเติมไฮโดรเจนและเร่งปฏิกิริยา ซึ่งสามารถกำจัดสารปนเปื้อนกว่า 90% ออกจากปิโตรเลียม เช่น ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ ออกซิเจน และโลหะหนัก ซึ่งถ้าไม่ขจัดออกมา สารเหล่านี้อาจเข้าสู่กระบวนการกลั่นและก่อให้เกิดผลเสียแก่เครื่องจักรตัวเร่งปฏิกิริยา รวมถึงมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย ในกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นแบบ Hydrotreating  จะใช้การเติมไฮโดรเจนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้โอเลฟินเกิดการอิ่มตัว ปรับสี กลิ่น และลดความเป็นกรดตามธรรมชาติของน้ำมัน

.

.

จากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด จึงดำเนินตามนโยบายที่บริษัท IDEMITSU KOSAN กำหนดอย่างเคร่งครัด ที่มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และความมีส่วนร่วมกับสังคมอย่างต่อเนื่อง

.

ดังนั้น ในปี ค.ศ. 2000 บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 1994 และได้รับรองการ upgrade version เป็น ISO 9001 :2000 ในปีค.ศ. 2005

.

มิเพียงเฉพาะการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ยังมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคม จึงได้มีการพัฒนาระบบการผลิตและได้รับการรับตองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ในปีค.ศ. 2006 อีกด้วย

.

เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานในหลายภูมิภาค Idemitsu ได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาในทุกสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันหล่อลื่นในประเทศไทยได้มีการก่อตั้งบริษัทในเครือที่ชื่อว่า บริษัท อิเดมิตสึ ลูบ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดูแลระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

.

.

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทน้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ได้ตระหนัก และมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง จึงได้ตั้งเป้าหมายในการทำงานที่ปลอดอุบัติเหตุ 1,000 วัน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 ซึ่งสามารถบรรลุเป้าหมายเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมา

.

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรม KAIZEN, 5S และ TPM เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา

.

กว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ได้พัฒนาและสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมหลายประการด้วยกัน โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมที่ดีกว่า ภายใต้การนำของทีมผู้บริหาร บริษัทได้เน้นถึงการสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้เกิดกับสังคมโดยการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว และสร้างเสริมบทบาทความรับผิดชอบของเราที่มีต่อสังคม

.

.

รวมถึงรับผิดชอบต่อผลอันเกิดจากธุรกรรมของบริษัทที่มีต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะเน้นถึงผลกำไรระยะสั้นเพียงอย่างเดียว เป้าหมายของการทำธุรกิจที่มุ่งสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนั้น ได้ทำให้เราตระหนักถึงบทบาทของความรับผิดชอบและยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางด้านจริยธรรมในการทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและครอบคลุมทุกเครือข่ายของเราที่มีอยู่

.

เรามีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจใหม่ด้วยความรับผิดชอบความสำเร็จของเราในปัจจุบันเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเราในอดีตที่มองเห็นถึงอนาคตต่อไป

.

ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาชุมชนแวดล้อมให้เติบโตก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กับบริษัท