News Print

ฮิตาชิฯ จัดตั้ง "ฮิตาชิ อินไซต์ กรุ๊ป" เร่งตอบสนองธุรกิจอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ทั่วโลก

          ด้วยรายได้รวมทั่วโลกกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีโซลูชั่น IoT พร้อมให้บริการในตลาด 33 รายการ และมีสำนักงานครอบคลุมทั่วโลกภายใต้ความร่วมมือกับ AT&T, Eurotech, Intel, Microsoft, PTC และ SAP ทำให้ฮิตาชิฯพร้อมกำหนดจุดยืนเป็นผู้นำในตลาด IoT สำหรับองค์กรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

 

 

          รายงานข่าวจากบริษัท ฮิตาชิ จำกัด ประกาศจัดตั้ง ฮิตาชิ อินไซต์ กรุ๊ป (Hitachi Insight Group)  กลุ่มธุรกิจใหม่ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองซานตาคลารา มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยกลุ่มธุรกิจนี้จะทำหน้าที่ผลักดันธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (Internet of Things หรือ IoT) ของฮิตาชิให้เป็นหนึ่งเดียวกัน รวมทั้งสนับสนุนกลยุทธ์การเข้าถึงตลาดทั่วโลก และด้วยรายได้จากโซลูชั่นและบริการด้าน IoT ที่มีมูลค่าถึง 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2558 ประกอบกับจำนวนโซลูชั่นที่มีพร้อมให้บริการในตลาดมากถึง 33 รายการ ทำให้บริษัทฮิตาชิ สามารถนำเสนอกลุ่มโซลูชั่นด้าน IoT ได้ครอบคลุมมากที่สุดในตลาด โดยการรวมโซลูชั่นดิจิทัลและ IoT เข้ากับธุรกิจด้านบริการให้เป็นหนึ่งเดียวกันถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทฮิตาชิ กำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแห่งนี้ ทั้งนี้ ฮิตาชิ อินไซต์ กรุ๊ป ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่จะเป็น "กลไกหลัก" ของบริษัท ฮิตาชิ ในการเดินหน้าชิงส่วนแบ่งตลาดที่บริษัท ไอดีซี ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีมูลค่าถึง 1.46 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2563

           

          IoT กำลังเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการผสานรวมโลกแห่งความเป็นจริงกับโลกดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันอย่างรวดเร็ว ตลอดจนได้สร้างโอกาสและความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับองค์กรธุรกิจ, เมือง, หน่วยงานภาครัฐ และอุตสาหกรรมต่างๆ โดยบริษัท ฮิตาชิ ถือเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างและการประยุกต์ใช้เซ็นเซอร์เพื่อสร้างระบบอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันและสนับสนุนการใช้ IoT ในตลาดภาคอุตสาหกรรมเป็นรายแรกๆ เช่น งานวิเคราะห์เชิงลึกพยากรณ์การซ่อมบำรุง และการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญรอบด้าน และการสืบทอดมรดกทางอุตสาหกรรมตลอดระยะเวลา 106 ปีในด้านเทคโนโลยีการดำเนินงาน (Operational Technology: OT) พร้อมด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปีในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ที่ทันสมัย ทำให้บริษัทสามารถสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าในการแปลงมุมมองเชิงลึกจาก IoT ให้กลายเป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง ทั้งยังได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบอีกด้วย ซึ่งนอกจากบริษัทฮิตาชิแล้ว มีเพียงบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่มีความเชี่ยวชาญรอบด้านและมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการทำงานร่วมกับ IoT ทั้งระบบ อันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างและปรับใช้โซลูชั่นดิจิทัลในระดับที่ใหญ่ยิ่งขึ้น

           

          มร.เวอร์นัน จูนเนอร์ รองประธานอาวุโส, ด้านการวิจัย IoT และระบบองค์กร บริษัท ไอดีซี กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมอย่างมากในการนำ IoT เข้าสู่ตลาดองค์กร อุตสาหกรรม และภาครัฐ ซึ่งทุกฝ่ายล้วนได้รับประโยชน์มากมายจากการแปรรูปองค์กรให้กลายเป็นระบบดิจิทัล แม้ว่าตลาดแห่งนี้จะยังคงเป็นตลาดที่เพิ่งเริ่มต้น แต่การแปรรูปเป็นระบบดิจิทัลกำลังเข้าไปเปลี่ยนโมเดลธุรกิจที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมๆ ให้เกิดความต้องการโซลูชั่นและแนวทางด้านบริการที่เรียกว่า "ทุกสรรพสิ่งเป็นบริการ" (everything-as-a-service) มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีความเชี่ยวชาญและมีทรัพยากรที่ครอบคลุมซึ่งจำเป็นต่อการนำเสนอโซลูชั่นและบริการ IoT ตลอดจนผลักดันมูลค่าของธุรกิจให้ก้าวสู่ระดับที่ใหญ่ขึ้น และการประกาศของบริษัทฮิตาชิในวันนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทวางแผนมาเป็นอย่างดีในการวางบทบาทของตนให้เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความสามารถด้าน IoT เพียงไม่กี่รายในตลาดที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้"

           

          กลุ่มโซลูชั่น IoT ของฮิตาชิประกอบด้วยโซลูชั่นและบริการสำหรับงานด้านความมั่นคงสาธารณะและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พลังงานหมุนเวียน และการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ระบบขนส่งอัจฉริยะ การเกษตรและการผลิตที่ต้องอาศัยความถูกต้องและแม่นยำ การบำบัดน้ำและการพัฒนาเมือง การก่อสร้าง การทำเหมือง และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งโซลูชั่นดิจิทัลเหล่านี้จะเชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้กลายเป็นระบบอัจฉริยะและผลักดันให้มีการแปลงข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงลึกให้กลายเป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งได้ผลลัพธ์ที่สามารถจับต้องได้จริง อาทิเช่น ความสามารถในการผลิตและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น กระบวนการทางธุรกิจที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลง การลดปริมาณคาร์บอน และการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

           

          และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มโซลูชั่นที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโซลูชั่นและบริการใหม่ๆ บริษัทจึงได้สร้าง Lumada ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มหลักด้าน IoT ของบริษัทฮิตาชิ โดย Lumada เป็นสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบเปิดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโซลูชั่น IoT ให้ออกสู่ตลาดได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพร้อมให้การสนับสนุนที่ยืดหยุ่นในด้านการปรับแต่งให้เป็นแบบเฉพาะทางและการสร้างระบบการทำงานร่วมกันระหว่างลูกค้าและคู่ค้าของฮิตาชิ

           

          "การจัดตั้ง ฮิตาชิ อินไซต์ กรุ๊ป และการพัฒนา Lumada ซึ่งแพลตฟอร์มหลักด้าน IoT ทำให้เราสามารถช่วยจัดเตรียมแนวทางที่ง่ายและรวดเร็วที่สุดให้กับลูกค้าและคู่ค้าของฮิตาชิ ในการพัฒนาและปรับใช้โซลูชั่นดิจิทัลที่ครอบคลุมได้ในระดับที่ใหญ่ยิ่งขึ้น"

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด