News Print

เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จับมือบลูโค้ท อัพเดทโซลูชั่นไอที ซีเคียวริตี้ใหม่

 

          บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด ร่วมกับ บริษัท บลูโค้ท ซิสเต็มส์ จัดสัมมนาอัพเดทโซลูชั่นๆ ของบลูโค้ทให้กับพาร์ทเนอร์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีและภัยคุกคามใหม่ๆ ที่มาแรง เพื่อให้รับมือทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยภายในงานมีผู้บริหารจากทั้งสองบริษัทฯ เข้าร่วมคือ นางสาววิไลพร เตชวิสุทธิกุล ผู้จัดการดูแลลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัท บลูโค้ท ซิสเต็มส์ (ที่ 2 จากซ้าย) นายภาสกร คชพันธุ์สุนทร ผู้จัดการทั่วไป (ที่  3 จากซ้าย) นางสาวแพรไพลิน เกิดผล ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า (ขวาสุด) และ นายชนาธิป อิ่มทองคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด