รายงานพิเศษ

อาเซอร์ไบจาน ประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

7511

อาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต (Soviet Union) เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายไป ปี ค.ศ.1991 อาเซอร์ไบจานได้ประกาศเอกราชเป็นสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ.1991 แม้ว่าอาเซอร์ไบจานจะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดมาได้ไม่นานมานี้ แต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องอัตราการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ว่ากันว่าอาเซอร์ไบจานมีอัตราการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกโดยในปี ค.ศ.2007 นั้นตัวเลขการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซอร์ไบจานสูงถึงร้อยละ 32.5 เลยทีเดียว!

Page : [First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 [Next] [Last]