เนื้อหาวันที่ : 2008-11-03 16:36:28 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3688 views

เศรษฐกิจเมืองเซี่ยเหมินโอกาสดีที่น่าลงทุน

เซี่ยเหมินเป็นหนึ่งในสี่เขตแรกของเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศจีน โดยขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางที่กรุงปักกิ่ง ไม่ใช่รัฐบาลของมณฑลฝูเจี้ยน ด้วยเหตุนี้ทำให้เมืองเซี่ยเหมินมีการปกครองที่เป็นเอกเทศ มีการวางแผนเศรษฐกิจและกฏต่างๆเอง

.

สภาพภูมิประเทศ

เซี่ยเหมิน ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน และอยู่ทางตะวันตกของประเทศไต้หวัน ครอบคลุมพื้นที่ 1,569.3 ตารางกิโลเมตร และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 เขต ใน 2 รูปแบบสภาพภูมิประเทศคือ พื้นที่ที่อยู่บนเกาะ และพื้นที่ที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ ดังนี้

.
พื้นที่ที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ จำนวน 4 เขต
 1. เขตไห่ชาง เป็นเขตอุตสาหกรรมด้านอิเลคทรอนิกส์ เครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมเคมี    
 2. เขตจี๋เหม่ย เป็นเขตอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ และ เครื่องจักรกล          
 3. เขตถงอันเป็นเขตอุตสาหกรรมด้านอาหาร และหินประเภทต่างๆ ที่ใช้สำหรับการก่อสร้าง เช่น หินแกรนิต หินอ่อน
 4. เขตเสียงอัน เป็นเขตอุตสาหกรรมด้านอาหารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพื้นที่ที่อยู่บนเกาะ จำนวน 2 เขต
 5. เขตหูหลี่ เป็นเขตอุตสาหกรรมไร้มลพิษ เช่น อุตหกรรมด้านอิเลคทรอนิครวมถึงพัฒนาให้เป็นเขตการค้าการลงทุนของเมืองเซี่ยเหมิน
 6. เขตซือหมิง เป็นเขตที่พักอาศัย และอุตสาหกรรมการบริการ เช่น ศูนย์การค้าธนาคาร และอาคารสำนักงาน
.

ปัจจุบันรัฐบาลเมืองเซี่ยเหมินมีนโยบายย้ายอุตสาหกรรมทุกชนิดให้ไปอยู่เขตพื้นที่ แผ่นดินใหญ่ทั้งหมดและจะพัฒนาเขตพื้นที่บนเกาะให้เป็นเขตธุรกิจการค้า บริการและการท่องเที่ยว

.

อุตสาหกรรมที่สำคัญของเมืองเซี่ยเหมิน ได้แก่ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ โทรคมนาคม วัสดุก่อสร้าง ป่าไม้ การต่อเรือ อาหารทะเล โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว

.
สภาพภูมิอากาศ

เซี่ยเหมินตั้งอยู่ในเขตมรสุม สภาพอากาศไม่หนาวไม่ร้อนจัด อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,200 มิลลิเมตร โดยจะมีฝนตกตอนเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม

.
ประชากร

ปี 2550 เซี่ยเหมินมีประชากร 2,330,000 คนโดย 1,603,800 เป็นประชากรที่ไม่ย้ายถิ่นฐาน  และประชากรในเขตแผ่นดินใญ่มี 1,092,400 คน ในพื้นที่เกาะ มีจำนวน 728,300 คน คิดเป็น 45.4% ของประชากรทั้งหมดประชากรเซี่ยะเหมินส่วนใหญ่มีเชื้อสายฮั่น นอกจากนั้นระกอบด้วยเชื้อชาติต่างๆอีกกว่า 20 เชื้อชาติ เช่น หุย ถู่เจีย จ้วง เซอ เหมียว เกาซาน  

.
สภาพแวดล้อม

เซี่ยเหมินเป็นหนึ่งในสี่เขตแรกของเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศจีน โดยขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางที่กรุงปักกิ่ง ไม่ใช่รัฐบาลของมณฑลฝูเจี้ยน  ด้วยเหตุนี้ทำให้เมืองเซี่ยเหมินมีการปกครองที่เป็นเอกเทศ มีการวางแผนเศรษฐกิจและกฏต่าง ๆ เอง

.

เซี่ยเหมินเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงแห่งหนึ่งในประเทศจีน จากรายงานของทางการจีน ประจำปี 2548 พบว่า เซี่ยเหมิน อยู่ในอันดับหนึ่งในสิบเมือง ที่มีความสามารถในการแข่งขัน และยังเป็นเมืองที่มีการบริการทางภาครัฐ กฎหมาย การวางผังเมือง การเปิดตลาด สภาพสังคมและวัฒนธรรมดีที่สุดในประเทศ

.
การท่องเที่ยว

เมืองเซี่ยเหมินได้รับการขนานนามว่าเป็น  Garden on the Sea   เนื่องจากเซี่ยเหมินเป็นเกาะที่ประกอบไปด้วย สวน ภูเขา ป่าไม้และธรรมชาติอันงดงาม นอกจากนี้เซี่ยเหมินยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากมายอันได้แก่ เกาะ Gulangyu หรือที่เรียกอีกชื่อคือ เกาะเปียโน สวนพฤกษชาติ วั่นสือ วัดหนานผู่ถัวที่มีอายุกว่าพันปี มหาลัยจี๋เหม่ ฯลฯ

.
สิ่งก่อสร้างพื้นฐาน
- การเดินทางทางน้ำ

เซี่ยเหมินเป็นท่าเรือที่สำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ปัจจุบันพบว่าบริษัทเดินเรือรายใหญ่ระดับโลก 20 รายแรกต่างใช้เซี่ยเหมินเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางเดินเรือสำคัญเพื่อกระจายสินค้าและให้บริการการขนส่งไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก

.

ท่าเรือเซี่ยเหมิน (ตงตู้และไห่ชาง) ถือเป็นท่าเรือสำคัญในเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย 116 เส้นทางการเดินเรือและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือที่สำคัญเกือบทั้งหมดทั่วโลก ทำให้แต่ละเดือนมีเรือเข้ามาเทียบท่าเฉลี่ย 469 ลำ ซึ่งเรือเหล่านี้นี่เองที่คอยเชื่อมโยงการติดต่อระหว่างท่าเรือต่างๆอันได้แก่ ท่าเรือที่ ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ-กลาง-ใต้ ยุโรป เมดิเตอเรเนียนและตะวันออกกลาง

.
- การเดินทางทางอากาศ

สนามบินเซี่ยเหมินติดอันดับหนึ่งในสิบสนามบินในประเทศจีน และยังเป็นสนามบินที่มีมีคนใช้บริการมากเป็นอันดับสี่ของประเทศในการเดินทางระหว่างประเทศ โดยสนามบินเซี่ยเหมินนั้นเชื่อมต่อกับ 74 สนามบินทั่วโลก ปัจจุบันมีสายการบินที่ให้บริการ 19 สายการบินได้แก่ ฮ่องกง มาเก๊า โตเกียว โอซาก้า โซล สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง มะนิลา กรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีสายการบินขนส่งสินค้าไปยัง ชิคาโก้ ลอสแองเจลิส นาโกย่าเป็นต้น จากสถิติพบว่า ปี 2005 มีผู้ใช้บริการสนามบิน 6.28 ล้านคน

.
- การเดินทางทางรถไฟ

สถานีรถไฟของเมืองเซี่ยเหมิน ถือเป็นสถานีใหญ่ในประเทศจีนภาคตะวันออก โดยมีรถไฟ 12 เส้นทาง ออกจากเซี่ยเหมินไป พื้นที่ต่างๆในประเทศจีนทั้งภาคเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่เขตท่าเรือตงตู้และ ท่าเรือไห่ชาง โดยเส้นทางรถไฟนี้เชื่อมต่อกับเส้นทางการเดินรถไฟระดับประเทศ อิ๋งถาน-เซี่ยเหมิน เป็น นอกจากการให้บริการขนส่งมวลชนแล้วยังมีการให้บริการการขนส่งสินค้าไปยังเซี่ยงไฮ้ เจียงซี อู่ฮั่น เจิ้งโจว ซานหมิงและเขตอื่นๆในประเทศจีนอีกด้วย

.
- การเดินทางบนทางหลวง

ทางหลวงเมืองเซี่ยเหมินเป็นหนึ่งใน 47 จุดสำคัญที่เชื่อมต่อเซี่ยเหมินไปยังเมืองสำคัญต่างๆในประเทศจีน โดยมีเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักได้แก่ เซี่ยเหมิน-เสิ่นเจิ้น-ฮ่องกง

.
การค้าระหว่างไทยกับเซี่ยเหมิน
                                                                                           หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หัวข้อ                                                                                 2007          Jan-May 2008

มูลค่าการส่งออก                                                              26,961.35     17,231.00

อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการส่งออก                         35.49%         95.44%

มูลค่าการนำเข้า                                                                45,063.61     23,404.82

อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการนำเข้า                          17.51%         54.86%

มูลค่าการนำเข้าและส่งออก                                               72,024.95     40,635.82

อัตราการเจริญเติบโตของมูลค่าการนำเข้าและส่งออก          23.65%         69.81%

.
10 อันดับรายการสินค้านำเข้า ปี 2008 (ม.ค.-พ.ค.)
                                                                                                                       หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
อันดับ            รายการสินค้า                                          มูลค่าการนำเข้า    อัตราการเจริญเติบโต (%)    

  1     ยางพารา                                                                                         2,855.89                  131.51 

  2     อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เกี่ยวกับเบรกเกอร์และวงจรไฟฟ้า                      190.13                       66.58 

  3     อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์                                                                         65.88                      -72.59 

  4     แผงวงจรเครื่องปรื๊นท์                                                                        40.61                       73.91 

  5     ชิ้นส่วนเครื่องบิน                                                                                38.79                  2,665.88 

  6     เยื่อกระดาษ                                                                                         30.10                      -60.86

  7     เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการทำโลหะ                                               25.29                      66.58 

  8     อุปกรณ์เครื่องเสียงและวีดีโอ                                                                 24.65                    567.77 

  9     ปลาแช่แข็ง                                                                                           18.61                   517.69

10     แก้วสำหรับทำหลอดไฟ                                                                       17.28                          

.
10 อันดับรายการสินค้านำเข้า ปี 2007     
                                                                                                                    หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
อันดับ                 รายการสินค้า                                  มูลค่าการนำเข้า     อัตราการเจริญเติบโต (%)    

 1     อะหลั่ยเครื่องยนต์                                                                         9,957.98                       -27.85 

 2     ชิ้นส่วนของโทรทัศน์ วิทยุและอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย                        5,556.39             444,197.75 

 3     แผงวงจรไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็คหรอนิคส์                                      4,647.86                            

 4     ยางพารา                                                                                       4,538.74                        21.22 

 5     Terephtalic Acid                                                                    4,267.11                        40.15 

 6     รูปทรงพลาสติกเบื้องต้น                                                                 3,778.91                         -2.24 

 7     รองเท้าหนังวัว และหนังม้า                                                                  27.82 

 8     ธัญพืชและแป้งจากธัญพืช                                                               1,070.59                       -11.63 

 9     Tungsten ores concentrates                                                 860.16                        72.49

10     อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เกี่ยวกับเบรกเกอร์และวงจรไฟฟ้า                      713.12                         -8.65

.
อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ไอที เครื่องจักรและอุตสาหกรรมเคมี โดยพบว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมขั้นสองและขั้นสามเป็นปัจจัยหลักในการขับดันเศรษฐกิจของเมืองเซี่ยเหมิน

.
การพัฒนาที่เน้นความสำคัญ

เมืองเซี่ยเหมินให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านอิเล็คทรอนิกส์และไอที โดยหวังให้ความก้าวหน้าจากสิ่งเหล่านี้ไปช่วยพัฒนาระบบอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งขึ้น อุตสาหกรรม 4 กลุ่ม ที่ให้ความสำคัญได้แก่ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมโทศัพท์เคลื่อนที่และการติดต่อสื่อสาร อุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องเสียงและวีดีโอ และส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่างๆ

โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในปี 2550 มี 474 โครงการ มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 32,718.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้น 41.6%) มูลค่าโครงการการลงทุนที่เริ่มดำเนินการไปแล้วเท่ากับ 12,716.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้น 33.2%)

การค้าระหว่างประเทศไทยกับเมืองเซี่ยเหมิน

มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกระหว่างประเทศไทยและเมืองเซี่ยเหมินปี 2550 มีมูลค่า 720.249 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 269.613 ล้านเหรียญสหรัฐฯ(เพิ่มขึ้น 35.49%) มูลค่าการนำเข้า 450.636 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เพิ่มขึ้น 17.51%)

การค้าการลงทุนที่ไทยมีโอกาส
ประชาชนเซี่ยเหมินจะมีกำลังซื้อดีและกล้าจับจ่ายใช้สอย สินค้าที่มีโอกาสน่าจะเป็นสินค้าประเภท Life Style ดังนี้
 • อาหาร ประเภทเครื่องปรุงรสสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง เครื่องดื่ม กาแฟ ไอศกรีม ผลไม้สด ผลไม้แห้ง ผลไม้อบกรอบ ขนมขบเคี้ยว
 • แฟชั่น เครื่องประดับเงินและเครื่องประดับเทียม
 • ของตกแต่งบ้าน
 • วัตถุดิบ ยางพาราแผ่น น้ำยาง
 • ธุรกิจบริการ  ร้านอาหาร สปาและนวดไทย โรงแรม การท่องเที่ยวและบันเทิง การศึกษา โรงพยาบาล
.
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน
ที่มา: http://www.depthai.go.th