EDITOR's DESK

ขับเคลื่อนเดินหน้ากับ Startup Thailand 2016

          ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ยินการประชาสัมพันธ์ข่าวงาน Startup Thailand 2016 กันอย่างเข้มข้นนะครับ  ทั้งในส่วนของภาครัฐ  สถาบันการเงิน  และผู้สนันสนุนต่างๆ  การจัดงานครั้งนี้ช่วยให้เกิดแนวคิด  ประสบการณ์  มุมมอง และเป็นแนวทางที่ชัดเจน  จากผู้ประสบความสำเร็จและดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน สำหรับงาน  Startup Thailand 2016

 

          ปัจจุบันเราต้องตอบรับแนวคิดของยุค Startup กันนะครับ  ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้  เราท่านที่มีความสามารถสูง ได้เปิดแนวคิดเพื่อดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับการสนับสนุนแนวคิดจากหน่วยงานสำคัญๆ  ทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้สามารถเพิ่มจำนวนการเกิด Startup ที่ต่อเนื่องในแนวทางเดียวกัน และมีส่วนช่วยในด้านต่างๆ ระหว่างกัน  อย่างน้อยเพื่อขับดันทิศทางของการพัฒนาระบบธุรกิจ  การช่วยกระจายงาน  และระบบการดำเนินงานออกไปได้กว้างในหลายๆ ภาคส่วนไม่เกิดการกระจุก  หรือว่างงานกันมากนัก และช่วยให้เกิดการงานในทุกระดับที่สมบูรณ์ขึ้น  และนี้ก็จะเป็นลักษณะของการดำเนินการที่จะตอบรับกับคนในยุคใหม่มากขึ้น  ซึ่งสามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเอง  และให้คุณค่ากับงานตนเองได้มาก  

สิ่งหนึ่งที่สำคัญของการเริ่มต้น  Startup  นั้นเราคงต้องปรับแนวคิดเราไปสู่การลงมือทำเพื่อให้เกิดผลงานมากกว่าการรู้  เข้าใจ  เพื่อให้เห็นการผสมผสานแนวคิดในหลายด้านของการสร้างหรือการพัฒนาโครงการต่างๆ  ทั้งนี้ในส่วนการค้นหาข้อมูล  หากลุ่มเพื่อนสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ  หรือแก้ไขปัญหา  และหรือประชาสัมพันธ์นั้น  ช่องทางของการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสามารถรองรับได้เป็นอย่างดี  และนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ Startup รวมทั้งการกำหนดทิศทางของการขับเคลื่อนธุรกิจรูปแบบนี้ต่อๆ ไปนะครับ  

 

          สำหรับปีนี้เป็นโอกาสดีที่ประเทศของเราที่ได้เริ่มงาน Startup Thailand 2016 ในนามของกองบรรณาธิการ ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงาน  ทุกองค์กรต่างๆ สำหรับงานครั้งนี้ครับ  และในช่วงเวลาถัดไปเราคงได้เห็นนวัฒกรรมฝีมือของคนไทย  ที่สามารถแสดงให้กับชาวต่างชาติได้เห็น ทั้งแนวความคิด ความสามารถจากที่เคยหลั่งไหลออกนอกประเทศจะถูกนำมาใช้  และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยร่วมกันนะครับ

 

 

 

 

ณัฐพนธ์ จงฤกษ์มงคล

semi@se-ed.com

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด