ข่าวอุตสาหกรรม

37 ปี กระทรวงวิทย์ฯ ชูธงใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตั้งเป้าเพิ่มลงทุนวิจัยและพัฒนา 2 เท่าในปี 60

1258

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ 37 และจัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” ประจำปี 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรี วท. จำนวน 17 ราย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมในพิธี ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

Page : [First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 [Next] [Last]