เนื้อหาวันที่ : 2016-03-22 09:22:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 616 views

กระทรวงแรงงานส่ง 12 ตัวแทน ‘แข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9’ ณ เมืองบอร์กโดซ์ ฝรั่งเศส

ก. แรงงาน พร้อมส่ง 12 ตัวแทนคนพิการไทย ‘แข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9’ ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2559 จำนวน 11 สาขา “รมว.แรงงาน” เชื่อ ผู้พิการจะได้แสดงศักยภาพ ให้นานาประเทศได้เห็นความสามารถ ‘ความพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน’ ย้ำ!! ประเทศจะพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ปัจจัยสำคัญที่สุดคือ ‘กำลังคน’ หรือ ‘ทรัพยากรมนุษย์’

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการแถลงข่าวและให้โอวาทผู้เข้าแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9  เพื่อเตรียมส่ง 12 ตัวแทนคนพิการไทยไปแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน และการที่จะพัฒนาประเทศให้ไปสู่จุดนั้นได้ ปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดก็คือ ‘กำลังคน’ หรือ ‘ทรัพยากรมนุษย์’ กระทรวงแรงงานจึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานทั่วไปหรือจะเป็นคนพิการและผู้สูงอายุซึ่งเป็นกำลังแรงงานกลุ่มพิเศษ ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับการพัฒนาฝีมือ เพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานหรือการประกอบอาชีพด้วยกันทั้งสิ้น และการที่แรงงานมีทักษะฝีมือมากขึ้นนั้นตัวแรงงานเองก็จะได้รับค่าจ้างค่าแรงที่สูงขึ้น มีรายได้ไปเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการก็จะได้รับประโยชน์จากผลิตภาพแรงงานที่เพิ่มขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและมีคุณภาพ มีความผิดพลาดและความสูญเสียในวงจรการผลิตลดลง ได้กำไรมากขึ้น ซึ่งยิ่งมีจำนวนแรงงานที่มีศักยภาพและทักษะฝีมือมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับระดับสากล ซึ่งการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในประเทศและการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับสากลก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานได้อย่างก้าวกระโดด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ในนามของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนอีกครั้ง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศไปเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือในระดับนานาชาติ ขอชื่นชมในความมานะพยายาม ความขยันหมั่นเพียร และความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกคน ในการพัฒนาตนเองโดยไม่ย่อท้อ และไม่นำความบกพร่องทางร่างกายมาเป็นอุปสรรค เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนพิการอื่นๆ  รวมไปถึงคนปกติทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และร่วมเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศของเราให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

“ในการไปร่วมแข่งขันครั้งนี้ แน่นอนว่าย่อมมีความคาดหวังในเรื่องของตำแหน่งหรือเหรียญรางวัล แต่สิ่งที่นอกเหนือไปกว่านั้นก็คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อนำกลับมาพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ขอให้ระลึกว่าท่านกำลังเข้าแข่งขันไม่ใช่แค่ในนามของตัวเองแต่กำลังเข้าแข่งขันในนามของคนไทยทั้งประเทศ และคนไทยทั้งประเทศกำลังเฝ้าติดตามและให้กำลังใจกับทุกคน ขอให้มีความภาคภูมิใจ และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติขึ้นในทุกๆ 2 ปี เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้น 4 ปีครั้ง โดยในปี 2559 ได้กำหนดส่งคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 22 – 28 มีนาคม 2559 จำนวน 12 คน ใน 11 สาขา ดังนี้ ถักไหมพรม ถักโครเชต์ ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ วาดภาพ ออกแบบเว็บเพจ ออกแบบโปสเตอร์ ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ระดับพื้นฐาน) ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ ประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา และออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 49 สาขา มีคนพิการกว่า 665 คน จาก 33 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

 

ที่มารูปและข่าว : กระทรวงแรงงาน