เนื้อหาวันที่ : 2016-02-23 15:58:04 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 546 views

กรอ.สานต่อโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ กระตุ้นอุตสาหกรรมไทยให้อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดตัวโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 10 ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษที่ยิ่งใหญ่ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา มุ่งกระตุ้นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาคุณภาพแม่น้ำ ลำคลอง

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และรองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า“กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 10 ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษที่ยิ่งใหญ่ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่างๆ ที่อยู่ในภาวะเสื่อมโทรมลง ด้วยการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ให้เป็นปึกแผ่นและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น กอปรกับโครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเวียนมาบรรจบครบ 7 รอบ 84 พรรษา ผ่านการสืบสานอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืนตามรอยพระราชดำรัสเพื่อถวายแด่พระองค์ท่าน และพิเศษสุดในปีนี้ คือ ภาคอุตสาหกรรมจะได้ต้นแบบ “โรงงานรักษ์น้ำ”  เพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำให้แก่โรงงานอื่นๆ ทั่วประเทศ”

ในปีงบประมาณ 2559  มีการดำเนินการ  2 ด้าน คือ ด้านการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้ระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามกฎหมาย และด้านการกระตุ้นจิตสำนึกของทุกภาคส่วน ด้วยการให้ความรู้ ผสานความร่วมมือในการฟื้นฟูและดูแลคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล เพื่อให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศคืนกลับมาใสสะอาดดังที่เคยเป็นมา ทั้งนี้ มีแผนในการส่งเสริม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และกระตุ้นจิตสำนึกของภาคส่วนต่างๆ จำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 2,500 ราย

สำหรับในกลุ่มนักเรียน นักเรียน นิสิต นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป ได้มีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และหลากหลาย อาทิ การประกวดภาพวาดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และการประกวดแอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก สำหรับนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”    เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “การอนุรักษ์และการฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างยืน” พร้อมกิจกรรมเวิร์คช้อปเพื่อแนะนำแนวทางสร้างสรรค์แอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก โดย คุณชวลิต แก้วมณี หนึ่งในผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Nine และคุณทองแดง จาก The Mok Studios แอนิเมเตอร์ชื่อดังของเมืองไทย ซึ่งจะจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเดือน มีนาคม – เมษายน นี้

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยภายในงานดังกล่าวมีนิทรรศการซึ่งรวบรวมผลการดำเนินงาน รวมทั้งมอบรางวัลต้นแบบโรงงานรักษ์น้ำ รางวัลประกวดภาพวาด และแอนิเมชั่น อินโฟกราฟิก  พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานได้ร่วมเขียนคำสัตย์ปฏิญาณผ่านหยดน้ำ เพื่อรำลึกถึงคุณค่าแห่งการรักษ์น้ำ  การรวมพลังถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และชมการแสดง คอนเสิร์ต “๑ ทศวรรษที่ยิ่งใหญ่ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ” จากศิลปินชื่อดัง “โจ- ก้อง” ที่จะมาเตรียมขึ้นโชว์อย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เบอร์โทรศัพท์ 02-202-4003-2  หรือนายอรรถพล สวัสดิ์สิริเดช เบอร์โทรศัพท์ 091-770-1127 หรือติดตามความคืบหน้าโครงการใน Facebook page :  รวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ 2559

“กรมโรงงานอุตสาหกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 10 จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยมีความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่จะต้องเติบโตไปพร้อมกับวิถีชีวิตของชุมชน และความสมดุลของสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต” ดร.พสุ กล่าวทิ้งท้าย