Regulars ; News Update ข่าว!

หจก.พรสยาม อีเล็คโทรนิค (บ้านหม้อ) ได้รับแต่งตั้งเป็น Premium Authorized Dealer จาก Shure และ Harman แห่งแรกในประเทศไทย...

 

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาทาง บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์แบรนด์ Shure และผลิต ภัณฑ์ในกลุ่ม Harman แต่ผู้เดียวในประเทศไทย นำโดย คุณเกษมสิน กาญจนชัยภูมิ รองกรรมการผู้ จัดการ และ คุณพัชรวดี ว่องปรีชา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวและแสดงความยิน ดีกับ คุณวิโรจน์ สิตตะไพโรจน์ ผู้บริหาร หจก.พรสยาม อีเล็คโทรนิค (บ้านหม้อ) พร้อมด้วย คุณ ชรัญธร สิตตะไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายไอที (IT) ในโอกาสที่ หจก.พรสยาม อีเล็คโทรนิค (บ้านหม้อ) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Premium Authorized Dealer จาก Shure และ Harman แห่งแรกในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือทั้งจากทาง บริษัท มหาจักรฯ และจากทาง หจก.พรสยามฯ เองในการปรับ เปลี่ยนโฉมและตก แต่งร้านให้กลายเป็นโชว์รูมแสดงสินค้าแบรนด์ Shure และแบรนด์ในกลุ่ม Harman ซึ่งภายในร้านก็ได้จัดแสดงสิน ค้าในกลุ่มไมโครโฟนจากแบรนด์ Shure ทั้งระบบไร้สายและแบบใช้สายไว้ให้ผู้ที่สนใจมีไว้ใช้งานในเซตได้เลือกชมเลือกหากัน พร้อมทั้งระบบเสียงทั้งแอมป์และเซตลำโพงพีเอจากแบรนด์ในกลุ่ม Harman ก็จัดตั้งไว้ให้ผู้ สนใจได้ทด ลองใช้งานและฟังเสียงกันด้วย ทั้งนี้ยังชัดเจนในทุกข้อมูลที่ลูกค้าอยากรู้ โดยทีมงานขายที่พร้อมให้ความรู้ และแนะ นำข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้าได้เข้าใจ เพื่อการเลือกหาใช้งานได้ตรงกับความต้องการและคุ้มค่าที่สุด  

 

 

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด