Technology & Innovations

การพิสูจน์ตัวตน หนทางสู่ความปลอดภัยของข้อมูล

18978

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร เป็นโลกของการเก็บรักษาข้อมูลให้ปลอดภัย เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญกับตัวบุคคลและองค์กร เพราะข้อมูลบางอย่างของทั้งตัวบุคคลและองค์กรมีความสำคัญและไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้ เช่น ข้อมูลและความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร หรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคล เช่น ข้อมูลบัตร ATM, บัตรเครดิต หรือรหัสส่วนตัวสำหรับการเข้าสู่ข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ การพิสูจน์ตัวตนจึงมีความสำคัญ เนื่องจากว่าการที่บุคคลใดจะเข้าสู่ระบบได้ จำเป็นต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับการยืนยันว่าเป็นบุคคลคนนั้นจริง จึงจะเข้าสู่ข้อมูลหรือระบบส่วนตัวนั้นได้ ดังนั้นความปลอดภัยของข้อมูลจึงขึ้นอยู่กับการยืนยันตัวตนที่แท้จริง

นวัตกรรมการออกแบบเหนือจินตนาการ

4814

ปัจจุบันงานเขียนแบบที่เคยอยู่ในกระดาษถูกพัฒนาผ่านโปรแกรมเขียนแบบสามมิติ ทำให้การออกแบบเชิงวิศวกรรมหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้นมาทันที สามารถเห็นถึงรูปทรงสามมิติ และตรวจสอบโครงสร้างการทำงานได้เบื้องต้น แต่ปัญหาของการออกแบบมันยังไม่จบ เนื่องจากปัญหามันถูกผลักดันให้ฝ่ายผลิตแทน เช่น ออกแบบแล้วไม่สามารถผลิตได้ ผลิตแล้วไม่สามารถใช้งานได้ ชิ้นงานประกบกันได้ไม่สนิท เป็นต้น ความผิดพลาดทุกอย่างไม่ได้เกิดจากผู้ออกแบบ แต่เกิดจากความไม่รู้ว่า "3D CAD ที่อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ จะสามารถผลิตแล้วใช้งานได้จริงหรือไม่"

ISO 27001 IT Security Management Systems มาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ตอนที่ 1)

9337

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเพิ่มสูงขึ้นด้วย องค์กรต่าง ๆ ต่างให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาระบบเพื่อการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศขององค์กร มีการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีต่อระบบสารสนเทศขององค์กร ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง และท้าทายต่อผู้บริหารองค์กรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบอย่างมาก

การสื่อสารข้อมูลในงานอุตสาหกรรม (ตอนที่ 3 มารู้จักมาตรฐาน EIA-232)

10266

มาตรฐานในการเชื่อมต่อในระดับฟิสิคอลหรือระดับกายภาพที่ใช้กันมากในระบบสื่อสารข้อมูลนั้นคือ EIA-232 หรือ บางท่านเรียกว่าคอมพอร์ต (com port) หรือ RS-232 ซึ่งถึงแม้จะมีมานานแล้วแต่ก็ยังไม่ตายไปจากระบบสื่อสารข้อมูลโดยเฉพาะอุปกรณ์อัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ยังต้องการการตั้งค่าเซตติ้งหรือพารามิเตอร์ผ่านคอมพอร์ตอยู่ เนื่องจากคอมพอร์ตยังสามารถทำงานได้อยู่หากซอฟต์แวร์ประเภทไดรฟ์เวอร์การสื่อสารไม่ทำงาน ดังนั้นคอมพอร์ตจึงเป็นพอร์ตสำรองหรือพอร์ตระบบ (System Port) เพื่อใช้ในการเซตติ้งในกรณีพอร์ตสื่อสารอื่น ๆ ใช้การไม่ได้

Page : [First] [Prev] 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 [Next] [Last]