Products Highlight

GW Instek PCS-1000 Precision Current Shunt Meter

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

 

 

          PCS1000 เป็น AC/DC Current Shunt ชนิดความแม่นยำสูงที่ได้รวม Volt Meter และ Amp Meter ไว้ในตัว ทำให้การทดสอบที่ต้องใช้ Current Shunt ต่อร่วมกับ Precision Volt & Amp Meter เป็นเรื่องสะดวกยิ่งขึ้น

 

          การทดสอบกำลังไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้ง AC และ DC เป็นเรื่องที่แผนกประกันคุณภาพของโรงงานคุ้นเคยกันอยู่ ปกติก็จะใช้ Shunt Resistor ต่อร่วมกับ Volt Meter 2 ตัวดังรูป เพื่อหาแรงดันตกคร่อมโหลด และกระแสที่ไหลผ่านโหลด เพื่อคำนวณเป็นพลังงานของโหลดนั้น ๆ

 

 

 

          ซึ่งจะเห็นว่าต้องอ่านค่าจากมิเตอร์แต่ละตัวมาคำนวณหา Power ซึ่งในปัจจุบันนิยมทำเป็นระบบอัตโนมัติโดยให้คอมพิวเตอร์อ่านค่าเหล่านี้

 

          เพื่อให้งานลักษณะนี้ง่ายขึ้น GW Instek ได้รวม Precision Current Shunt, Voltmeter และ Ammeter ที่พร้อมจะส่งค่าให้คอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB และ GPIB ไว้ในเครื่องเดียวกัน ทำให้การวัดง่ายขึ้นมากดังรูป

 

 

 

ตัวอย่างการนำ PCS1000 ไปใช้งานมีดังนี้

 

          1. ระบบแหล่งจ่ายไฟสาหรับเซิร์ฟเวอร์ ที่เป็นการรวมเอาโมดูลเพาเวอร์ซัพพลายจำนวนมากต่อขนานกันเพื่อเพิ่มขนาดของกำลังและกระแส มีเพียง PCS-1000 เท่านั้นที่รองรับการวัดอุปกรณ์กระแสสูงขนาดนั้นได้

          2. แหล่งจ่ายกำลัง AC/DC ขนาดใหญ่ สาหรับโรงงานผลิตเพาเวอร์ซัพพลายกำลังสูง ตั้งแต่งาน R&D, งานสายการผลิต, งานปรับแต่ง ซึ่งต้องมีการวัดกระแสน้อย ๆ จนถึงกระแสสูง ครอบคลุมตลอดย่านเอาต์พุต PCS-1000 สามารถวัดกระแสได้สูงถึง 3000A ในขณะที่ DMM ทั่วไปวัดได้เพียง 10A

          3. แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่สาหรับรถยนต์ไฮบริดจ์, รถยนต์ไฟฟ้า และงานด้านพลังงานสะอาด ทดสอบความสามารถในการจ่ายกำลังภายใต้เงื่อนไขโหลดแบบต่าง ๆ ซึ่ง PCS-1000 รองรับการวัดกระแสสูง ๆ ในขณะทดสอบได้อย่างแม่นยำ

          4 ห้องแล็บสอบเทียบด้านไฟฟ้ากำลังสูง DMM ความแม่นยำสูงมักมีย่านวัดกระแสไม่เกิน 10A ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับงานสอบเทียบที่กระแสสูง ๆ PCS-1000 ใช้สอบเทียบอุปกรณ์กระแสสูง ที่ต้องการความแม่นยำไม่สูงมาก เช่น เพาเวอร์ซัพพลาย, อิเล็กทรอนิกส์โหลด

 

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คุณวิชิต ชานาญการค้า 081-832-7016, wichit@measuretronix.com
คุณเฉลิมพร 085-489-3461, chaleomphorn@measuretronix.com
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003
http://www.measuretronix.com, E-mail: info@measuretronix.com

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด