Products Highlight

Conceptpower DPA 500: โซลูชั่นใหม่สำหรับการสำรองไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล (Data Center)

บริษัท เอบีบี จำกัด

 

 

การซัพพลายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีเสถียรภาพคือ หัวใจที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงของศูนย์ข้อมูล (Data Center) Conceptpower DPA 500 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ของเอบีบีจะช่วยให้คุณมั่นใจในเรื่องนี้ได้ ด้วย UPS ที่วางใจได้จะช่วยจ่ายกระแสพลังงานที่สะอาดและต่อเนื่องไปยังศูนย์ข้อมูล ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัว UPS ก็ตาม ดังนั้นอย่าปล่อยให้ข้อมูลสำคัญทำงานโดยปราศจากอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ

 

     การทำงานของข้อมูลที่เป็นปกติ ไม่หยุดชะงักและไว้วางใจได้ ล้วนเกิดจากการทำงานของอุปกรณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญและเพื่อไม่ให้การทำงานหยุดชะงัก การจ่ายพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องต้องมั่นใจได้และส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ได้ก็คือ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้านั่นเอง เอบีบี เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี UPS ระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมการใช้งานในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะศูนย์ข้อมูล (Data Center) มีคุณสมบัติที่ไว้วางใจได้และการทำงานที่ไม่หยุดชะงัก จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการออกแบบ UPS ของเอบีบี ยิ่งไปกว่านั้นระบบ UPS ของเอบีบีที่มีประสิทธิภาพสูง ยังช่วยให้ค่าไฟฟ้าลดลงอย่างมาก ทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้ควบคุมศูนย์ข้อมูล และทุกศูนย์ข้อมูลจึงจำเป็นต้องมีระบบและอุปกรณ์ที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 

          Conceptpower DPA 500 รุ่นใหม่ล่าสุดจากเอบีบีมีระดับการกินไฟต่ำ และความไว้วางใจได้ในระดับสูงทำให้ Conceptpower DPA 500 เป็นทางออกของ UPS ที่ทุกคนปรารถนาสำหรับศูนย์ข้อมูลทุกรูปแบบและครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ 100 กิโลวัตต์ ไปจนถึง 3 เมกะวัตต์

               

          Conceptpower DPA 500 นี้สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ถึง 100 กิโลวัตต์จากในแต่ละโมดูล UPS เพียงพอสำหรับความต้องการในการทำงาน นอกจากนี้โครงสร้างเอบีบี UPS ได้รับการออกแบบบนพื้นฐานสถาปัตยกรรม Decentralized Parallel Architecture หรือ DPA คือการออกแบบให้แต่ละโมดูลประกอบไปด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีความสำคัญในการทำงานของ UPS แบบแยกส่วน หรือก็คือ การออกแบบโดยไม่ให้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีความสำคัญร่วมกัน ซึ่งแต่ละโมดูลของ UPS จะประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผล (Logic Control) จอแสดงผลและแผงควบคุม (Control Panel) ตัวเรียงกระแสไฟฟ้า (Rectifier) ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) อุปกรณ์ย้ายโหลดอัตโนมัติ (Static Bypass Switch) และตัวชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Charger) แยกออกจากกันอย่างอิสระ จากการที่ส่วนประกอบสำคัญ ๆ แยกวงจรและการจ่ายพลังงานซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยย่อยทำให้ปัญหาการทำงานล้มเหลวทั้งระบบหมดไป เนื่องจากการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์เพียงตัวเดียว (Single Point of Failure) โดยการทำงานของระบบโดยรวมยังดำเนินไปได้อย่างปกติ และโมดูลนั้นจะถูกตัดการเชื่อมต่อและจะไม่ส่งผลกระทบต่อโมดูลอื่นที่กำลังทำงานอยู่

 

 

          โครงสร้างแบบ DPA ยังช่วยให้คุณสามารถกำหนดขนาดของ UPS ให้ตรงกับความต้องการได้ โดยสามารถเพิ่มโมดูลได้ง่ายตามต้องการ การเพิ่มขีดความสามารถก็สามารถทำได้ง่ายด้วยโมดูลขนาด 100 กิโลวัตต์ได้สูงถึง 5 โมดูลที่ประกอบรวมอยู่ใน 1 ตู้และสามารถต่อขนานกันได้สูงถึง 6 ตู้ ทำให้สามารถปรับแต่งให้จ่ายกระแสไฟฟ้าที่ 3 เมกะวัตต์ Conceptpower DPA 500 เป็น UPS แบบแยกโมดูลเครื่องเดียวในตลาดที่สามารถเพิ่มโมดูลได้ง่าย ประหยัดการใช้พลังงาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ข้อดีอีกประการหนึ่งของโมดูลแบบแยกจะทำให้การเก็บชุดสำรองโมดูลทำได้ง่ายขึ้นและเพิ่มความพร้อมในการใช้งานที่วางใจได้

               

          โมดูลทุกตัวของ Conceptpower DPA 500 สามารถสับเปลี่ยนในขณะที่ใช้งานอยู่ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ให้เกิดการเสียหาย และไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องหรือย้ายไปใช้โมดูลหลัก คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์นี้ช่วยขจัดปัญหาความต้องการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องได้โดยตรง ลดเวลาในการซ่อมแซม (MTTR) ได้มาก เพิ่มความไว้วางใจ ลดปริมาณสต๊อกอะไหล่และทำให้อัพเกรดระบบได้ง่ายขึ้น โครงสร้างโมดูลแบบนี้ยังช่วยขจัดปัญหาการให้บริการและความพร้อมในการใช้งานได้อีกเช่นกัน เพราะการสลับโมดูลขณะกำลังใช้งานอยู่ได้เท่ากับว่า คุณไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องขณะสับเปลี่ยน จึงไม่มีการหยุดชะงักและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ทั้งหมดนี้นำไปสู่การจัดการความเสี่ยงที่ดีกว่า การให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งาน UPS (Lower Total Cost of Ownership)

               

          นอกจากนี้หลักการที่ตรงไปตรงมาของ Conceptpower DPA 500 ทำให้ทุกกระบวนการง่ายขึ้น ตั้งแต่การวางแผน ติดตั้ง ไปจนถึงการเริ่มดำเนินการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนเทคโนโลยีการสับเปลี่ยนขณะใช้งานและการลดระยะเวลาในการซ่อมแซมนำไปสู่สภาพพร้อมใช้งาน 99.9999% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ศูนย์ข้อมูลต้องการสำหรับการทำงานที่ไม่หยุดชะงัก

Conceptpower DPA 500 สามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการใช้งานส่วนหนึ่งมาจากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเช่นกัน Conceptpower DPA 500 จากเอบีบีทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงถึง 96% โดยระดับของประสิทธิภาพอยู่ในระดับเฉลี่ยเสมอกันในทุกช่วงของความต้องการไฟฟ้า ช่วยให้ประหยัดได้ในทุกรูปแบบการใช้งาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์นี้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับระบบ UPS อื่น

 

          ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถช่วยลดต้นทุนสำหรับระบบระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูลด้วยเช่นกัน เนื่องจาก Conceptpower DPA 500 มีการระบายความร้อนออกมาในระดับที่ต่ำ ทำให้ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในศูนย์ข้อมูลมีการใช้พลังงานน้อยลง ประหยัดมากขึ้นและยังใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย เหมาะสำหรับศูนยข้อมูลที่มีพื้นที่จำกัดและราคาแพง

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่บริษัท เอบีบี จำกัด
โทรศัพท์ 0-2665-1000
http://www.abb.com/ups

 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด