Key Words :

รายการเว็บไซต์ใกล้เคียง

พรรคเพื่อไทย

รายละเอียด : เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร 02-653-4000-1

URL : http://www.ptp.or.th

Keyword : รายละเอียดของพรรค,ข่าว,กิจกรรม,วิสัยทัศน์,มุมมองทางการเมือง,นโยบายของพรรคเพื่อไทย

Click View : 4865

ยุวประชาธิปัตย์

รายละเอียด : 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-828-1000 โทรสาร : 02-828-1001

URL : http://www.youngdemocrat.org

Keyword : สำนักกิจการเยาวชนพรรคประชาธิปัตย์,ส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง

Click View : 2107

พรรคภูมิใจไทย

รายละเอียด : จัดตั้งพรรคเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 มีสโลแกนพรรค คือ ประชานิยม สังคมเป็นสุข

URL : http://www.bhumjaithai.com

Keyword : พรรคจะปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์,พรรคจะป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังไม่ให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ

Click View : 6639

พรรคประชาธิปัตย์

รายละเอียด : 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02-828-1000 โทรสาร : 02-828-1001

URL : http://www.democrat.or.th

Keyword : พรรคจะดำเนินการเมืองโดยวิถีอันบริสุทธิ์,พรรคจะดำเนินการเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชน

Click View : 4030

พรชัย โควสุรัตน์

รายละเอียด : พรชัย โควสุรัตน์ บุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2549 สาขานักพัฒนาท้องถิ่น (ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม)

URL : http://www.pornchai.net

Keyword : แนะนำตัว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี,กลุ่มคุณธรรมสำนึกบุญคุณประชาชน

Click View : 2627

ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

รายละเอียด : ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC)

URL : http://www.surakiart.com

Keyword : นำเสนอข้อมูลแนะนำตัว,ประวัติการทำงานของดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทยเพื่อใช้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการun

Click View : 1999

ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ (ยุทธ)

รายละเอียด : 271/346 หมู่ 3 ถนน 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร 081-6527758 บ้าน/สำนักงาน 038-337812 แฟกซ์ 038-337219

URL : http://www.thanarroj.com

Keyword : แนะนำประวัติส่วนตัว,ผลงาน,กิจกรรม,งานต่าง ๆ ของนายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ (ยุทธ)ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

Click View : 2696

สาธิต ปิตุเตชะ

รายละเอียด : อ.เมือง จ.ระยอง Contact Us : kanyanat.ks@hotmail.com

URL : http://www.satitlifes.net

Keyword : ข้อมูลเกี่ยวกับสาธิต ปิตุเตชะ ,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง,รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์

Click View : 1900

สุวิทย์ คุณกิตติ

รายละเอียด : นายสุวิทย์ คุณกิตติ ประธานที่ปรึกษาพรรคกิจสังคม อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในหลายกระทรวงทั้งกระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ

URL : http://www.suwitkhunkitti.net

Keyword : แนะนำตัวเอง,ผลงานของสุวิทย์ คุณกิตติ

Click View : 2758

สุรนันทน์ เวชชาชีวะ

รายละเอียด : เป็นเว็บไซด์ของคุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เพื่อนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง บันเทิง

URL : http://www.futurethai.com

Keyword : เสนอมุมมองเกี่ยวกับสังคม,เศรษฐกิจ,การเมือง,บังเทิง

Click View : 1870

เชาว์ เต็มรักษ์

รายละเอียด : 124/8 M.1,T.Phosadej, Ap.Muang ,Nakhon Si Thammrat :THAILAND 80000

URL : http://www.temrak.com

Keyword : แนะนำประวัติส่วนตัว,แนวคิด,กิจกรรมเพื่อสังคม, ประสบการณ์,เส้นทางชีวิตกับครอบครัว,ชีวิตนักเรียนนอกประเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ของ เชาว์ เต็มรักษ์

Click View : 2308

นายชวน หลีกภัย

รายละเอียด : 67 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2278-4042, 0-2278-5327, 0-2270-1683 โทรสาร : 0-2279-6086

URL : http://www.chuan.org

Keyword : รวมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวตัวท่าน,ประวัติส่วนต้ว,คุยกับนายชวน,ประมวลภาพต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

Click View : 2700

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

รายละเอียด : ศาสตรจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักคิด นักเขียนที่มีผลงานการเขียนหนังสือมากกว่า 100 เล่ม

URL : http://www.kriengsak.com

Keyword : รวบรวมภาพข่าว,ภาพกิจกรรมของ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Click View : 1835

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

รายละเอียด : ติดต่อสำนักงาน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช Email : drkalaya.dp@gmail.com

URL : http://www.drkalaya.com

Keyword : ข้อมูลประวัติ,ผลงาน,กิจกรรม,ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรค ประชาธิปัตย์

Click View : 1835

สุดารัตน์ดอทคอม

รายละเอียด : 194/19-21 ถนน ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900 Tel. : 02-971-7575, Fax : 02-971-6777

URL : http://www.sudarat.com

Keyword : ประวัติส่วนตัว,กิจกรรม,ข่าวสาร,นโยบายการบริหารงานของ สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

Click View : 1758

ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง

รายละเอียด : ป.ณ.59 ปณฝ.คลองเตย กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ :0 2261 9960

URL : http://www.thaiswatch.com

Keyword : ฐานข้อมูลของภาคประชาชนเพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติ,ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของนักการเมือง

Click View : 2163

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

รายละเอียด : อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีผลงานที่แสดงออกถึงความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และศักยภาพ มีความมุ่งมั่นทุมเทในการบริหารจัดการการทำงาน เพื่อให้ผลที่ออกมาสำเร็จตรงตามเป้าหมาย ผลงานของเขาที่ปรากฏมีทั้งเมื่อดำรงตำแหน่งในฐานะฝ่ายรัฐบาล ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

URL : http://www.abhisit.org

Keyword : เสนอข้อมูลวิสัยทัศน์,ผลงาน,กิจกรรม,งานต่าง ๆ ของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

Click View : 1885

ศูนย์ปฏิบัติการ รักเมืองไทย

รายละเอียด : โทร.303.893.0552 (โทรศัพท์),303.893.0507 (แฟกซ์)

URL : http://www.rakmuangthai.com

Keyword : เป็นศูนย์ปฏิบัติการตามแผนการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต,การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของรัฐบาล

Click View : 1759

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า

รายละเอียด : 47 Rachatavee Post Office Bangkok,10400 Thailand

URL : http://www.tacdb-burmese.org

Keyword : แนะนำองค์กร,โครงการ,สิ่งตีพิมพ์,บทความน่าสนใจ, ข่าวเด่น,กิจกรรมน่าสนใจต่างๆ,ภาพกิจกรรม

Click View : 2166

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

รายละเอียด : อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท์ : สำนักปลัด 0-7645-0907/ ส่วนการคลัง 0-7645-0839

URL : http://www.noppring.go.th

Keyword : ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.,ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

Click View : 2794

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

รายละเอียด : อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฏร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 0-7735-9522

URL : http://www.natai.go.th

Keyword : รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์,เบาะแสยาเสพติด,เรื่องทั่วไป,แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายของชาวสุราษฎร์ธานี

Click View : 2919

ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย

รายละเอียด : ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการเมืองไทยในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ ความจริงข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองไทย ทั้งในแง่ตัวบุคคล องค์กร ทฤษฏี และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ก็ได้มีผู้นำมาเผยแพร่กันในเวลา และสื่อประเภทต่างๆกัน

URL : http://www.politicalbase.in.th

Keyword : รวบรวมข้อมูลของพรรคการเมือง,นักการเมืองในประเทศไทยไว้อย่างครบถ้วน

Click View : 2559

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

รายละเอียด : พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระองค์ทรงได้รับสมัญญานามว่า "องค์บิดาของทหารเรือไทย" พระองค์ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ว่า "เสด็จเตี่ย" หรือ "หมอพร"

URL : http://www.abhakara.com

Keyword : แนะนำเกี่ยวพระประวัติกรมหลวงชุมพร ,สถานที่สักการะ, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเสด็จเตี่ย,เหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ

Click View : 1829

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ

รายละเอียด : สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ เลขที่ 9 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ (0066-2) 287 9000 โทรสาร (0066-2) 287 1776

URL : http://www.bangkok.diplo.de

Keyword : คำแนะนำทั่วไปในการยื่นคำร้องขอวีซ่า,นัดหมายวัน-เวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า,วีซ่าเชงเก็น,วีซ่าเพื่อการพำนักนานกว่า 90 วัน,การประกันสุขภาพ,การจดทะเบียนสมรส,การขอย้ายไปพำนักกับคู่สมรสในประเทศเยอรมนี,สำนักงานแปลในประเทศไทย

Click View : 5795

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รายละเอียด : ตั้งอยู่ที่ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0-2437-779 โทรสาร: 0-2437-1853

URL : http://www.theprincessmothermemorialpark.org

Keyword : พระราชประวัติสมเด็จย่า,พระราชกรณียกิจ,พระราชสมภพ

Click View : 2017

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [Next] [Last]