Key Words :

รายการเว็บไซต์ใกล้เคียง

บริษัท มาสเตอร์ คาลิเบรชัน จำกัด

รายละเอียด : รับสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกชนิด เช่น ด้านมิติ ด้านอุณหภูมิ ด้านความดัน ด้านปริมาตร และอื่นๆ

URL : http://www.mastercalibration.com

Keyword : มาสเตอร์คาลิเบรชัน,สอบเทียบเครื่องมือวัด,สอบเทียบ

Click View : 2855

บริษัท คิสอินดัสเรียลแอนด์ซายด์ทิฟิคส์ จำกัด

รายละเอียด : บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดและบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

URL : http://www.kissindustrial.com

Keyword : คิสอินดัสเรียล,บำรุงรักษาเครื่องจักรกล,สอบเทียบเครื่องมือวัด

Click View : 1966

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเนมท์ จำกัด

รายละเอียด : บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงงานอุตสาหกรรมบริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

URL : http://www.vcareenvironment.com

Keyword : ตรวจสิ่งแวดล้อม, วิเคราะห์มลภาวะ, บริการวิเคราะห์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Click View : 2363

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล แคริเบรชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

รายละเอียด : ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

URL : http://www.p-cal.com

Keyword : โปรเฟสชั่นแนล,สอบเทียบเครื่องมือ,เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

Click View : 2279

บริษัท แคลิเบรชั่น เมเนจเมนท์ จำกัด

รายละเอียด : เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน ที่ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งที่ใช้วัดในกระบวนการผลิต (Instrument) และ อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับการสอบเทียบ (Calibrator) เพื่อให้สามารถสอบย้อนกลับได้ถึงมาตรฐานระดับชาติ

URL : http://www.calibration.co.th

Keyword : แคลิเบรชั่น,บริการสอบเทียบอุปกรณ์,สอบเทียบมาตรฐาน

Click View : 1940