Key Words :

รายการเว็บไซต์ใกล้เคียง

วิภาเปิ้ล

รายละเอียด : รับทำวิทยานิพนธ์ รายงาน วิจัยและพัฒนา แผนธุรกิจ และรับหาข้อมูลและวิเคราะห์งานทุกชนิด รับแปลเอกสาร

URL : http://www.wipaple.com

Keyword : รับทำวิทยานิพนธ์, business ,ธุรกิจบริการ

Click View : 2589

บริษัท วิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียด : ให้คำปรึกษาและจัดทำงานวิจัยปะเภทต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS E-VIEW

URL : http://www.researchtoyou.com

Keyword : ธุรกิจ ,วิจัย, งานวิจัย

Click View : 2737

อาเซียนเทอแกซ

รายละเอียด : วิจัย ค้นคว้า แนะนำการสอน และให้บริการปลูกหญ้าบนสนามกอล์ฟ สนามหญ้าสำหรับออกกำลังกาย

URL : http://www.asianturfgrass.com

Keyword : อาเซียนเทอแกซ, asianturfgrass ,ปลูกหญ้า

Click View : 3514

ออล อะเบาท์ คอนซูเมอร์ส

รายละเอียด : ให้คำปรึกษาด้านการตลาด การวิจัยตลาด การวิจัยผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารตราสินค้า

URL : http://www.allaboutconsumers.com

Keyword : วิจัย ,วิเคราะห์ ,การตลาด

Click View : 2669

รีเซิร์ช ไดนามิกส์

รายละเอียด : บริการทำวิจัยทางการตลาด เพื่อเริ่มธุรกิจ พัฒนาทางด้านสินค้า คิดแนวทางในการทำตลาดของสินค้า

URL : http://www.researchdynamics-it.com

Keyword : research ,marketing, service

Click View : 2607

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

รายละเอียด : ศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาทดสอบอาหารสัตว์ เฝ้าระวังสุขภาพฝูงสัตว์ วินิจฉัยโรคสัตว์

URL : http://www.bsc-lab.com

Keyword : ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร,พัฒนาอาหารสัตว์,ทดสอบอาหารสัตว์

Click View : 2737

บริษัท จันทร์สว่าง อินเตอร์แล็บ จำกัด

รายละเอียด : รับค้นคว้า วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำมาจากสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

URL : http://www.chansawanginterlab.com

Keyword : จันทร์สว่าง,รับพัฒนาผลิตภัณฑ์,ทำมาจากสมุนไพร,วิจัยผลิตภัณฑ์

Click View : 2581

บริษัท เอนเนอจี่ อีโคโนมี่ เอนวิรอนเม้นท์ คอนเซ้าแทนส์ จำกัด

รายละเอียด : ทำการวิจัย ค้นคว้าและอบรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ให้การช่วยเหลือกับบริษัทแถบเอเชียในการส่งสินค้าออกไปยังแถบยุโรป

URL : http://www.eeec.co.th

Keyword : เอนเนอจี่อีโคโนมี่,ทำการวิจัย,พลังงานและสิ่งแวดล้อม

Click View : 2557

บริษัท จีโอเมติก เทคโนโลยี จำกัด

รายละเอียด : ดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจแผนที่และด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการสำรวจจัดทำแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

URL : http://www.geomatic.co.th

Keyword : จีโอเมติก,สำรวจแผนที่,ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Click View : 2622

เอสเอ็มอี สมาร์ท

รายละเอียด : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ แผนธุรกิจ ตัวอย่างแผนธุรกิจ ดำเนินธุรกิจด้านให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน

URL : http://www.smesmart.in.th

Keyword : business , แผนธุรกิจ, แผนการตลาด

Click View : 2595