Key Words :

รายการเว็บไซต์ใกล้เคียง

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด : อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ถ.สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 0 - 3533 - 6531 , 0 - 3534 - 5661 แฟกซ์ 0 - 3533 - 6528 e-mail address : ayutthaya@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/Ayutthaya/

Keyword : โครงการรับจำนำข้าวเปลือก,รายชื่อผู้ประกอบการค้าข้าว,ราคาน้ำมันประจำวัน,โครงการประกันรายได้เกษตรกร,ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า,ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรี-อยุธยา,โครงการธงฟ้า,การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ

Click View : 1816

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด : 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2637-3000

URL : http://www.disaster.go.th

Keyword : บริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สายด่วนแจ้งเหตุ โทร. 1784

Click View : 2447

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด : เลขที่67/22 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 0-4462-1185 0-4461-3363 แฟกซ์ 0-4461-3363 e-mail address : buriram@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/Buriram/

Keyword : ฃโครงการรับจำนำข้าว,การดูแลราคาสินค้าเกษตร, แนะนำกรมการค้าภายใน,กฏหมายกรมการค้าภายใน, การส่งเสริมแข่งขันทางการค้า,การกำกับดูแลราคาสินค้าบริการ,การคุ้มครองผู้บริโภค

Click View : 1998

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี

รายละเอียด : 43/16 ถนนโรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3827-6770, 0-3827-0055 แฟกซ์ 0-3827-6770 e-mail address : chonburi@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/Chonburi/

Keyword : ตลาดสดในจังหวัดชลบุรี,อาสาธงฟ้า 1569,สินค้าเกษตร, ผู้ประกอบการรถเข็นธงฟ้า,ข่าวกรมการค้าภายใน, งานธงฟ้าราคายุติธรรม ของจังหวัดชลบุรี

Click View : 1957

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047

URL : http://www.cdd.go.th

Keyword : ให้บริการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท

Click View : 2404

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด

รายละเอียด : สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด 322/1 อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด ถ.ดอนจวน-บ้านล่าง ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร. 039512711,039523945 แฟกซ์ 039520359 e-mail address : trat@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/trat

Keyword : โครงการรับจำนำข้าวเปลือก,โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง,มาตรการควบคุมสุกร,โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ",สินค้าเกษตร

Click View : 1938

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 632 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0-5315-0196, 0-5317-7342 แฟกซ์ 0-5315-0196, 0-0-5317-7342 e-mail address : chiangrai@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/ChiangRai/

Keyword : ราคาสินค้าและบริการ,การขออนุญาตประกอบการค้าข้าว,โรงแรมที่พัก, ร้านอาหารจังหวัดเชียงราย,โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด,สินค้าอุปโภคบริโภค,สินค้าเกษตร

Click View : 2007

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร

รายละเอียด : ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ชั้น 3) ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 โทร. 0-7750-3959, 0-7750-6462 แฟกซ์ 0-7750-4058 e-mail address : chumphon@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/Chumpon

Keyword : ข้อมูลปาล์มน้ำมัน,ข้อมูลกาแฟ,เครือข่ายแม่บ้าน 1569,แนะนำร้านอาหารธงฟ้า,โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด,จังหวัดชุมพร

Click View : 2128

กรมที่ดิน

รายละเอียด : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕

URL : http://www.dol.go.th

Keyword : การออกโฉนดที่ดิน,การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม, การประเมินอสังหาริมทรัพย์

Click View : 3936

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียด : อาคารพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา 246/3 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-814239 แฟกซ์ 038-514653 e-mail address : chachoengsao@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/Chachoengsao

Keyword : ราคาน้ำมันวันนี้,ราคาทองคำวันนี้,ราคาสินค้าประจำวัน,กรมการค้าภายใน

Click View : 1963

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี

รายละเอียด : 129 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 0-5652-4676, 0-5697-0142, 0-5697-0141 แฟกซ์ 0-5652-4676, 0-5697-0142 e-mail address : uthai@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/UthaiThani/

Keyword : แนะนำกรมการค้าภายใน,โครงการโชห่วยช่วยชาติ,โครงการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน,การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ,สินค้าเกษตร,การรับจำนำสินค้าเกษตร,โครงการประกันรายได้เกษตรกร

Click View : 1873

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด : 1162/2 ต.ตลาด ถ.ท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 039-322019, 313323 แฟกซ์ 039-322019,313323 e-mail address : chan@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/chantaburi

Keyword : ลิงค์ 77 จังหวัด,ข้อมูลจังหวัดจันทบุรี,กำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ,สินค้าเกษตร,โครงการประกันรายได้เกษตร,โครงการจำนำข้าวเปลือก

Click View : 2120

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด : ที่อยู่: 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

URL : http://www.dpt.go.th

Keyword : สาระน่ารู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคารสูง,หลักเกณฑ์การถอดแบบ,มาตรฐานบ้านพักราชการ

Click View : 2803

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียด : อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชั้น 2 ศูนย์ราชการ จังหวัดสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 โทร. 0-3653-9318, 0-3650-7198 แฟกซ์ 0-3653-9318-9 e-mail address : singburi@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/singburi/

Keyword : ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด,ข้อมูลเกี่ยวกับเขต การค้าเสรีอาเซียน,สุดยอดสินค้าจังหวัดสิงห์บุรี,แนะนำจังหวัดสิงห์บุรี,รายชื่อผู้ประกอบการค้า,กำกับดูแลราคาสินค้าบริการ,สินค้าเกษตร

Click View : 1796

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครปฐม

รายละเอียด : ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 0-3434-0057-9 แฟกซ์ 0-3434-0058 e-mail address : pathom@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/NakhonPathom

Keyword : สินค้าเกษตร,แนะนำกรมการค้าภายใน,การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ,ดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Click View : 1905

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียด : อาคารศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร 62000 โทร. 0-5570-5100 - 1,0-5570-5170 แฟกซ์ 0-5570-5100-1 e-mail address : kamphaeng@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/Kamphaengphet

Keyword : สินค้าเกษตร,สินค้าอุปโภคบริโภค,การกำกับดูแลราคาสินค้า,แนะนำกรมการค้าภายใน,ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด,รายชื่อผู้ประกอบการสินค้าเกษตร,โครงการร้านถูกใจ

Click View : 1816

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียด : 92/11 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร. 0-3471-7142, 0-3471-3700, 0-3472-0339 แฟกซ์ 0-3472-0339 e-mail address : songkram@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/SamutSongkhram/

Keyword : ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม,บทบาทหน้าที่,โครงสร้างองค์กร, ข้อมูลสินค้าเกษตร

Click View : 1708

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก

รายละเอียด : 82/2 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 0-5551-4063, 0-5554-0646, 0-5551-5740 แฟกซ์ 0-5551-4063 e-mail address : tak@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/Tak

Keyword : สินค้าอุปโภคบริโภค,โครงการประกันรายได้,โครงการรับจำนำ,โครงการธงฟ้า

Click View : 1794

กระทรวงมหาดไทย

รายละเอียด : ถนนอัษฎางค์ กรุังเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55

URL : http://www.moi.go.th

Keyword : แนะนำส่วนราชการในกระทรวง,แจ้งข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

Click View : 2151

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด : 151/7-8 ถนนบูรพา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 0-4483-0702-3, 816928 หรือ 441-301-2 แฟกซ์ 0-4483-0703 e-mail address : chaiyaphum@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/Chaiyaphum

Keyword : ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดชัยภูมิ,ผู้ประกอบการในจังหวัดชัยภูมิ,โครงการธงฟ้า-ราคาประหยัด,สินค้าเกษตรของจังหวัด,โครงการรับจำนำข้าวเปลือก,โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง

Click View : 1705

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่

รายละเอียด : อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด (หลังใหม่ ชั้น 2) เลขที่ 99/1 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทร. 0 7566 4373-4 แฟกซ์ 0 7566 4373-4 e-mail address : krabi@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/Krabi

Keyword : การค้าภายในจังหวัดกระบี่,ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า, โครงการโชห่วยช่วยชาติ,ข้อมูลปาล์มน้ำมัน,กิจกรรมสำนักงานการค้าภายในจังหวัด,สินค้าเกษตร,การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ,ระบบการขนย้ายน้ำมันปาล์ม

Click View : 2056

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง

รายละเอียด : 15/16 ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร. 0-7782-1805 แฟกซ์ 0-7782-1950 e-mail address : ranong@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/Ranong

Keyword : ระบบการขนย้ายน้ำมันปาล์ม,ระบบฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค,บฐานข้อมูลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค,โครงการลดการใช้พลังงาน,สินค้าเกษตร

Click View : 1745

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด : 193 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต. สะเดียง อ.เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 โทร. 0-5673-7050,0-5673-7051,0-5673-7099 แฟกซ์ 0-5673-7050 e-mail address : phetchabun@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/Petchabun

Keyword : สนง.การค้าภายใน 75 จังหวัด,เวปจังหวัดเพชรบูรณ์,ราคาสุกร ไก่ ไข่ ประจำสัปดาห์,แนะนำกรมการค้าภายใน,ราคาน้ำมันขายปลีก กทม. และปริมณฑล,ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์

Click View : 1830

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียด : 58 ถนนรัฐกิจไคลคลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 0 4351 3856, 0 4351 4327 แฟกซ์ 0 4351 3856 e-mail address : roiet@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/Roi-Et

Keyword : รับจำนำข้าวเปลือก 55/56,โครงการโชห่วยช่วยชาติ "ร้านถูกใจ",การกำกับดูแลราคาสินค้าและบริการ,กิจกรรมสำนักงาน,เครือข่ายอาสา

Click View : 1972

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท

รายละเอียด : 116 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร. 0-5641-1630 0-5641-2039 แฟกซ์ 0-5641-1630 0-5641-2039 e-mail address : chainat@dit.go.th

URL : http://www.dit.go.th/chainat/

Keyword : โครงการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า-ราคาประหยัด,โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร,แนะนำกรมการค้าภายใน,ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าสายด่วน 1569,การกำกับดูแลสินค้าและบริการ,ทำเนียบผู้ประกอบการจังหวัดชัยนาท

Click View : 1783

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 [Next] [Last]