Key Words :

รายการเว็บไซต์ใกล้เคียง

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ

รายละเอียด : 358 หมู่8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000. โทรศัพท์: 0-4561-1991

URL : http://www.sicc.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,การอาชีพศรีสะเกษ,การศึกษา

Click View : 2509

วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

รายละเอียด : เลขที่ ๒๐ ถนนสุรินทร์- ศรีสะเกษ หมู่ที่ ๑ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๑๐

URL : http://www.spicc.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,การอาชีพศีขรภูมิ,การศึกษา

Click View : 2129

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 โทร.0-4446-1956 โทรสาร 0-4446-1772

URL : http://www.bic.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,อาชีพ,ศึกษา,ช่าง

Click View : 3040

วิทยาลัยการอาชีพพิมาย

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย 430 ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์ : 044-471249 โทรสาร : 044-471249 กด 2 website : http://www.phimai-icc.ac.th e-mail : phimai.pm@gmail.com

URL : http://www.phimai-icc.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,อาชีพ,ศึกษา,ช่าง

Click View : 2478

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

รายละเอียด : หมู่ 7 ปัทมานนท์ ทางหลวงแผ่นดิน 214 ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 โทร. 044 591 223

URL : http://www.thatum.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,การอาชีพท่าตูม,การศึกษา

Click View : 2762

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 881 หมู่ 13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 044 - 390109 , 044 ? 390096

URL : http://www.pic.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,อาชีพ,ศึกษา,ช่าง

Click View : 3224

วิทยาลัยการอาชีพนางรอง

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพนางรอง เลขที่ 1 ถ.บ้านเก่า-แพงพวย ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

URL : http://www.tntegroup.com

Keyword : วิทยาลัย,การอาชีพนางรอง,การศึกษา

Click View : 2409

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 189 หมู่ที่ 3 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36150 โทรศัพท์ 0 - 4488 - 2092/ โทรสาร 0 - 4488 - 2239

URL : http://www.kec.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,อาชีพ,ศึกษา,ช่าง

Click View : 2030

วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 1 หมู่ที่ 15 ถนนบำเหน็จณรงค์- ซับใหญ่ ต.บ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 โทรศัพท์ 0-4412-7107 โทรสาร 0-4412-7107 email : bamnet2010@hotmail.com

URL : http://www.wgbn.itgo.com

Keyword : วิทยาลัย,อาชีพ,ศึกษา,ช่าง

Click View : 2041

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

รายละเอียด : เลขที่ 60 หมู่ 11 เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 043-571144

URL : http://www.pticec.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,การอาชีพโพนทอง,การศึกษา

Click View : 2909

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 177 ถ.รณชัยชาญยุทร(ติดการประปาร้อยเอ็ด) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 4500 โทร. 04351-1602

URL : http://www.roiet-icec.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,การอาชีพร้อยเอ็ด,การศึกษา

Click View : 2254

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ตั้งอยู่เลขที่ 187 หมู่ 7 ถนนวารินทร์ - กันทรลักษ์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4526-7124 หมายเลขโทรสาร 0-4585-4087

URL : http://www.warinice.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,อาชีพ,ศึกษา,ช่าง

Click View : 1858

วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ 5 บ้านโนนสูง ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

URL : http://www.kricec.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,อาชีพ,ศึกษา,ช่าง

Click View : 2728

วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง หมู่ที่ 3 บ้านคำพิมูล อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 โทรศัพท์ 086-4505992

URL : http://www.km.ac.th

Keyword : วิทยาลัยการอาชีพ,คำม่วง,การศึกษา

Click View : 2705

วิทยาลัยการอาชีพพล

รายละเอียด : อยู่ : เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล จังหวัด :ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40120 เบอร์โทร : 043 - 416020

URL : http://www.pholiac.ac.th

Keyword : วิทยาลัยการอาชีพพล,วิทยาลัยการอาชีพ,การอาชีพพล

Click View : 2372

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 25 หมู่ 2 ถ.ห้วยเม็ก - ท่าคันโท ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 46220

URL : http://www.nks.ac.th

Keyword : วิทยาลัยการอาชีพ,หนองกุงศรี,การศึกษา

Click View : 2276

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 285 หมู่ 1 ถนนสวาท-หนองแสง ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทรศัพท์ - โทรสาร 045-781-804

URL : http://www.licec.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,อาชีพ,ศึกษา,ช่าง

Click View : 2113

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

รายละเอียด : กิโลเมตรที่ 1-2 ถนนสายห้วยผึ้ง-นาคู ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46240 โทร.0-4383-4282

URL : http://www.huaiphung.ac.th

Keyword : วิทยาลัยการอาชีพ,ห้วยผึ้ง,การศึกษา

Click View : 2250

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

รายละเอียด : 113 หมู่ 2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์. 0-4327-2129 โทรสาร. 0-4327-2129 ต่อ 490

URL : http://www.bpic.ac.th

Keyword : วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ,วิทยาลัยการอาชีพ,การอาชีพบ้านไผ่

Click View : 2345

วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม

รายละเอียด : 142 ม.7 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทร 043-798380

URL : http://www.wapee.ac.th

Keyword : วิทยาลัยการอาชีพ,วาปีปทุม,การศึกษา

Click View : 2446

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 119 หมู่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130 โชคชัย / อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130

URL : http://www.nk-icc.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,อาชีพ,ศึกษา,ช่าง

Click View : 2122

วิทยาลัยการอาชีพพยัคภูมิพิสัย

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพพยัคภูมิพิสัย 57 หมู่ 6 ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110 โทร.043-731030

URL : http://www.pvec.ac.th

Keyword : วิทยาลัยการอาชีพ,พยัคภูมิพิสัย,การศึกษา

Click View : 2256

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เลขที่ 68 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. 042-612965-6 โทรสาร. 042-612964

URL : http://www.mec.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,อาชีพ,ศึกษา,ช่าง

Click View : 3664

วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ

รายละเอียด : ตั้งอยู่เลขที่ 271 หมู่ 14 บ้านโนนสำราญ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130

URL : http://www.wkchumphae.com

Keyword : วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ,วิทยาลัยการอาชีพ,การอาชีพชุมแพ

Click View : 2132

วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม

รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม เลขที่ 58 หมู่ 6 บ้านนาซอน ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โทร . 042 ? 746302

URL : http://www.phannaicec.ac.th

Keyword : วิทยาลัย,อาชีพ,ศึกษา

Click View : 2235

Page : 1 | 2 | 3 | 4 [Next] [Last]