Key Words :

รายการเว็บไซต์ใกล้เคียง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รายละเอียด : ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์/Tel 0-2281-4040 โทรสาร/ Fax 0-2282-5131 Homepage http://www.opm.go.th

URL : http://www.opm.go.th

Keyword : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ,ศูนย์เรื่องรับเรื่องร้องทุกข์,รับฟังความเห็นของประชาชน,การขอสื่อและการฝึกอบรม

Click View : 3067

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

รายละเอียด : สี่แยกราชวิถี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2241 3313 , 0 2243 0398 ต่อ 112 , 127 โทรสาร 0 2243 1820

URL : http://www.publishing.soc.go.th

Keyword : งานรับต้นฉบับ,งานเรียงพิมพ์,งานจัดหน้า,รตรวจพิสูจน์อักษร,งานถ่ายฟิล์มและทำแม่พิมพ์,การควบคุมคุณภาพของสิ่งพิมพ์,งานการพิมพ์,งานเข้าเล่ม,การบริการแก่ลูกค้าและสมาชิก,งานบริการพิเศษอื่นๆ

Click View : 2027

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

รายละเอียด : 90-91 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ 10310 โทรศัพท์ 02-248-8600 Fax 02-369-2579 WEB MASTER : nnt.thainews@gmail.com

URL : http://thainews.prd.go.th

Keyword : ข่าวทันเหตุการณ์,ข่าวในพระราชสำนักฯ,ข่าวการเมือง,ข่าวเศรษฐกิจ,ข่าวสังคม,ข่าวต่างประเทศ,ข่าววิทยาศาสตร์,ข่าวสิ่งแวดล้อม,ข่าวศิลปะ,ข่าวกีฬา

Click View : 2462

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด : ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ : 0-4377-7231 แฟกซ์ : 0-4377-7651 อีเมล์ : pr_sarakham@hotmail.com

URL : http://province.prd.go.th

Keyword : สถานีโทรทัศน์,หนังสือพิมพ์,สถานีวิทยุ,สารบัญเว็บไซต์,วีดีทัศน์ สรุปข่าวเด่นประจำเดือน,นานาสาระ กับผู้ว่าฯ สารคาม

Click View : 2664

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย

รายละเอียด : 40 หมู่1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-711601 โทรสาร 053-702642 ห้องส่ง 053-711494

URL : http://www.chiangrai.prdnorth.in.th

Keyword : กรมประชาสัมพันธ์,โทรทัศน์แห่งประเทศไทย,วิทยุแห่งประเทศไทย,สำนักประชาสัมพันธ์เขต

Click View : 3701

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

รายละเอียด : จังหวัดจันทบุรี FM 90.25 Mhz AM 1125 Khz 2/1 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039-325986 โทรสาร 039-311410

URL : http://radio.prd.go.th

Keyword : สำนักนายกรัฐมนตรี,กรมประชาสัมพันธ์,สวท.กรุงเทพฯ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี

Click View : 2331

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน

รายละเอียด : 2 ถ.หน่อคำ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทร 0-5477-1025 โทรสาร 0-5477-1025 ต่อ 18

URL : http://www.nanradio.net

Keyword : สถานีข่าวออนไลน์,พรบ.วิทยุกระจายเสียง

Click View : 1996

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

รายละเอียด : 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0-2642-7132 โทรสาร 0-2642-7133

URL : http://radiothailand.prd.go.th

Keyword : ข่าวกรมประชาสัมพันธ์,สถานีโทรทัศน์ช่อง11,สถานีวิทยุกระจายเสียง,วิทยุกรมประชาสัมพันธ์,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด,สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

Click View : 2232

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

รายละเอียด : 119 ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5532-2694 แฟกซ์ 0-5528-0797

URL : http://region4.prd.go.th

Keyword : พรบ.ข้อมูลข่าวสาร,หนังสือเรียน,สถานีโทรทัศน์,กรมประชาสัมพันธ์

Click View : 2696

สำนักประชาสัมพันธ์เขต7

รายละเอียด : 69 ม.1 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-471-086

URL : http://region7.prd.go.th

Keyword : กรมประชาสัมพันธ์,ประชาสัมพันธ์จังหวัด,สำนักประชาสัมพันธ์เขต,สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่,ระบบงานภายใน

Click View : 2694

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น

รายละเอียด : 20/1 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043 227 402 แฟกซ์ 043 227 404 email : natprd1@hotmail.com

URL : http://region1.prd.go.th

Keyword : ข่าวเด่นประจำวัน,ข่าวสารอาเซียน,ข่าวทั่วไป,ข่าวยามเช้า,มายไอดอลคนต้นแบบ,ศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย

Click View : 3616

สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์

รายละเอียด : 145 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร 0-4531-2116 โทรสาร 0-4528-1880

URL : http://region2.prd.go.th

Keyword : ข่าวเด่นอีสานใต้,ข่าวท้องถิ่น,ข่าวประกวดราคา,สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้,สื่อประชาสัมพันธ์

Click View : 3309

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รายละเอียด : โทรศัพท์/โทรสาร 0 2441 4547 E-Mail : bps@onab.go.th

URL : http://www.onab.go.th

Keyword : มหาเถรสมาคม,ปฏิทินวันสำคัญทางศาสนา,งบประมาณ,วัดตัวอย่างดีเด่น,สารคดี พศ.

Click View : 2437

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

รายละเอียด : 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-247-0901-19 โทรสาร 02-246-8526, 02-247-7217

URL : http://www.oncb.go.th

Keyword : สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด,ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร,ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด

Click View : 4450

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายละเอียด : ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th

URL : http://www.cabinet.thaigov.go.th

Keyword : แผนการบริหารราชการแผ่นดิน,แผนปฏิบัติราชการ,คำรับรองการปฏิบัติราชการ

Click View : 2598

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

รายละเอียด : ชั้น24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่128 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2218-3955 โทรสาร 0-2218-5044-6

URL : http://www.onesqa.or.th

Keyword : การประเมินคุณภาพภายนอก,ข้อมูลประเมินภายนอก,การส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพ

Click View : 1776

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รายละเอียด : 321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2281-7399 อีเมล์ โฆษก สขช.spokesman@nia.go.th

URL : http://www.nia.go.th

Keyword : การพัฒนาระบบบริหาร,การจัดซื้อจัดจ้าง,ผลการดำเนินนโยบายตามรัฐบาล,บริการสาธารณะ

Click View : 6822

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด : กรมประชาสัมพันธ์o 236 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 0-2275-2053

URL : http://nbttv.prd.go.th

Keyword : ในหลวงของเรา,ทูบีนัมเบอวัน,ยิ่งลักษณ์พบประชาชน,สูงวัยใจเกินร้อย,ถอดสลักข่าว

Click View : 2567

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

รายละเอียด : อาคารรัฐประศาสนภักดี ชุน5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร 0-2143-9760 โทรสาร 0-2141-3534-36

URL : http://www.ocpb.go.th

Keyword : รักษาสิทธิของผู้บริโภค,รับเรื่องร้องเรียน,คดีผู้บริโภค,งานด้านขายตรงและตลาดขายตรง,งานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Click View : 2334

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

รายละเอียด : 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 02 356 9999 โทรสาร 02 281 8328 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th

URL : http://www.opdc.go.th

Keyword : การพัฒนาการบริหารราชการแบบบูรณาการ,การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม,การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารพื้นที่,การปรับปรุงระบบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการให้เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวง

Click View : 1829

กรมประชาสัมพันธ์

รายละเอียด : กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร : 618-2323 โทรสาร : 618-2364, 618-2399 Website : http://www.prd.go.th E-mail : webmaster@prd.go.th

URL : http://www.prd.go.th

Keyword : สถานีโทรทัศน์,สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์,กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

Click View : 1724

กรมประชาสัมพันธ์

รายละเอียด : กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร : 618-2323 โทรสาร : 618-2364, 618-2399 Website : http://www.prd.go.th E-mail : webmaster@prd.go.th

URL : http://www.prd.go.th

Keyword : สถานีโทรทัศน์,สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์,กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

Click View : 5583

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายละเอียด : 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 Email : webmaster@nesdb.go.th pr@nesdb.go.th

URL : http://www.nesdb.go.th

Keyword : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,การพัฒนาคนและสังคม,เศรษฐกิจพอเพียง,บัญชีประชาชาติ,วางแผนเศรษฐกิจมหภาค,การพัฒนาขีดความสามารถในการแข้งขัน

Click View : 2446

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

รายละเอียด : สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ 47/111 ถนนติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2547 1000 โทรสาร 0 2547 1108

URL : http://www.ocsc.go.th

Keyword : ส่วนกลาง,สำนักกฎหมาย,ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,ศูนย์นักบริหารระดับสูง,ศูนย์สรรหาและเลือกสรร (ศสล.),ศูนย์สร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดและท้องถิ่น,สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ,สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน,สำนักงานเลขาธิการ,สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน,สำนักมาตรฐานวินัย,สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม

Click View : 2305

สำนักงบประมาณ

รายละเอียด : ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2265 2000,0 2265

URL : http://www.bb.go.th

Keyword : งบประมาณโดยสังเขป,เอกสารงบประมาณ,กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณ,รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

Click View : 1755

Page : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 [Next] [Last]