Products Highlight

LEWA Pumps สำหรับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

 

 

 

          ปัญหาด้านการผสม (Mixing), การวัดปริมาณ (Metering) และการกรอง (Filtration) ที่ถูกสุขลักษณะอันเกี่ยวกับ เภสัชภัณฑ์ (Pharmaceuticals), ชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) สามารถแก้ได้ด้วยวิธีการแก้ของ LEWA

          การผลิตยารักษาโรคหรือเวชภัณฑ์จะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งจะต้องมีเป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับที่ใช้อยู่

          ความเชื่อถือไว้วางใจได้ในการผลิต, งานเอกสาร และการตรวจสอบความถูกต้องเป็นสิ่งที่ LEWA ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ และนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้ใช้งานจึงสามารถมั่นใจในปั๊ม และระบบต่าง ๆ จาก LEWA ได้ เมื่อนำไปใช้ในการกรอง และกระบวนการอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์, ชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ ผู้เชี่ยวชาญของ LEWA ยินดีให้คำแนะนำในการหาคำตอบที่ดีที่สุด ตรงตามความต้องการมากที่สุดสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการวัดปริมาณ, การทำให้บริสุทธิ์, การผสมและการกรองของผู้ใช้งาน

          Metering Pumps สำหรับงานสุขอนามัยของ LEWA (LEWA Ecodos และ LEWA Ecoflow) มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านการปลอดเชื้อในกระบวนการเหล่านี้ทุกประการและจะเป็นทางเลือกอันดับแรกเสมอเมื่อจะมีการผลิต ผลิตภัณฑ์แบบปลอดเชื้อ

          ทางแก้ปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์, ชีววิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceutical), สารเคมีชนิดพิเศษซึ่งมีการผลิตปริมาณไม่มาก (Fine chemical), ยารักษาโรคสำหรับสัตว์ (Veterinary Medicine) และอาหารเสริมชนิดพิเศษ ทั้งหมดนี้ล้วนต้องการระบบที่ทำความสะอาดและระบายของเหลวออกง่าย และจะต้องเป็นระบบที่ผลิตและมีเอกสารรับรองอย่างถูกต้องตามกฏเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้วย LEWA มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างระบบให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้

          ขอบเขตการจัดหาให้กับภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ของ LEWA มีตั้งแต่ระบบ Metering แบบธรรมดาสำหรับตวงวัดสารเติมแต่ง (Additives), Process Chromatography และระบบการทำให้สารละลายบัฟเฟอร์เจือจาง (Buffer Dilution Systems), ไปจนถึงระบบที่ซับซ้อนสำหรับการผสมแบบเป็นสัดส่วนกัน, การลำเลียงหรือการกรองสารชนิดต่าง ๆ

 

 

Metering Pumps ในแบบที่ถูกสุขอนามัย (Metering Pumps in Hygienic Design)

 

          Metering Pumps สำหรับงานสุขอนามัยของ LEWA (LEWA Ecodos และ LEWA Ecoflow) เป็นปั๊มแบบปิดสนิท (Hermetically Sealed), ไม่มีการรั่วไหล และไม่มีส่วนต่อใด ๆ เช่น เพลา, ยื่นเข้าไปในห้องผลิตภัณฑ์ภายในปั๊ม ทำให้ปลอดจากการปนเปื้อนตลอดช่วงระยะการทำงานอันยาวนานของกระบวนการ

          ปั๊มสำหรับงานสุขอนามัยนี้สามารถนำมาใช้อย่าง Multiplex Pumps ได้ ซึ่งหมายถึงสามารถนำเอา Drive Units ของปั๊มหลาย ๆ ตัว มาประกอบรวมกันเข้าเป็นชุด บน Drive Shaft ตัวเดียวได้ แล้วปั๊มแต่ละตัวก็จะปั๊มสารในปริมาณที่ต่างกันเข้าไปใน Process ทำให้ได้อัตราส่วนของการผสมตามที่เราต้องการได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกระบวนการผลิตที่ปลอดเชื้อของผู้ใช้งาน, Lewa Pumps สำหรับงานสุขอนามัยได้ผ่านการทดสอบในด้านความสามารถทำความสะอาดได้ (Cleanability) ตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดที่ได้รับการยอมรับและชอบด้วยกฎหมายจากนานาชาติมาแล้ว (EHEDG Cleanability Test and QHD Test System)

 

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

บริษัท คณิตเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

โทรศัพท์ 0-2642-8762-4 โทรสาร 0-2248-3006

E-mail:sales1@kanitengineering.com

http://www.kanitengineering.com­

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailandindustry.com
Copyright (C) 2009 www.thailandindustry.com All rights reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailandindustry.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด